MENY

Företagsutbildning

Skräddarsydda utbildningar

På samma sätt som Kunskapsskolan för 16 år sedan förändrade sättet att driva skola utmanar vi nu marknaden för företags och vuxenutbildning inom den nya verksamheten SkillEd.


SkillEd erbjuder skräddarsydda företags- och vuxenutbildningar där företagens unika behov är utgångspunkten. Med den snabba takt som världen utvecklas i kan det var en utmaning att hela tiden ha rätt kompetens i sin verksamhet för att vara konkurrenskraftiga. Här erbjuder SkillEd en mängd tjänster för att se till att partners och kunder har rätt kompetens på rätt plats. Det kan handla om att skapa utbildningar för att öka tillgången på medarbetare med vissa kunskaper. Det kan även handla om att utveckla kompetenser hos befintlig personal.

Utgår från individen
I sexton år har vi drivit skolor med fokus på personligt utformad utbildning. Att forma utbildningen efter individens förutsättningar, förkunskaper och mål är en självklarhet för oss. Våra pedagogiskt utbildade lärare har stor erfarenhet av att lotsa studerande fram till ökat kunnande. Vår övertygelse är att bäst resultat nås när man utgår från varje individ.

SkillEds partnermodell
Varje företag är unikt och utmaningarna skiljer sig åt mellan olika branscher. För att en utbildning ska vara relevant, både för företagen och deltagarna, är det viktigt att ha rätt typ av upplägg och innehåll. Till

 

grund för varje utbildning ligger vår partnermodell där behoven analyseras och en utbildning mejslas fram tillsammans med företaget. Beroende på behoven kan varje steg i modellen vara mer eller mindre omfattande. Vi utvärderar och förfinar utbildningen kontinuerligt för att nå företagens målsättningar.

Utbildningar inom många områden
Många av SkillEds utbildningar arbetas fram tillsammans med våra partners utifrån de specifika behov som just dessa företag har. Vi tar oss an en mängd olika uppdrag men har särskilt stark kompetens och erfarenhet av följande områden:

  • Samtal som verktyg
  • Etablering och integration
  • Utvecklade ämneskunskaper
  • Digitalisering


Läs mer om verksamheten på skilled.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information
Kontakta vice vd Mikaela Valtersson om du är intresserad av samarbete kring vuxen­utbildningar.
Läs mer: Ny utbildning för utrikesfödda ingenjöreröppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.