MENY

Förstelärare

Kunskapsskolan har ett stort antal förstelärare. Förstelärarreformen, som har införts av regeringen på nationell bas, är ett karriärsteg för lärare som visat sig vara särskilt yrkesskickliga.

För att vara aktuell för en förstelärartjänst måste man ha lärarlegitimation, ha jobbat i minst fyra år som lärare och vara erkänt skicklig genom väl vitsordat arbete.

Kvaliteten och yrkes­skickligheten hos Kunskapsskolans förstelärare har säkrats både via ansökningsförfarande inom Kunskapskaps­skolan och sedan genom en oberoende granskning av lärarna med hjälp av företaget Arete Meriteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De lärare som söker förstelärartjänster och går vidare till granskningen får lägga fram bevis för sin yrkes­skicklighet via observationer, vitsord och argumenterande text.

– Vi har valt att ha en noggrann rekryterings­process för att säkra att vi dels väljer rätt för Kunskaps­skolans behov och högt ställda krav, men också för att den som får en förstelärar­tjänst hos oss ska vara jämförbar med en förstelärare hos en annan huvudman, säger Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef i Kunskapsskolan.

Patric är lärare i biologi, kemi och naturkunskap på Kunskapsgymnasiet Göteborg. Han har varit förstelärare sedan reformen infördes sommaren 2013.

Vad gör du i ditt uppdrag som förstelärare?

– Arbetar lokalt på min skola med att driva arbetet med bedömning för lärande. Centralt ingår jag i nätverket ”Lärares yrkesskicklighet” där jag medverkar på träffar som hålls några gånger per år.

I nätverket ägnar vi oss bland annat åt att läsa olika typer av pedagogisk forskningslitteratur.

Var det som du trodde?

– Jag hade förväntat mig att få testa och utvärdera olika typer av undervisning inom ramen för min tjänst som förstelärare. Det har funnits möjlighet att testa, men inte så mycket tid att utvärdera och reflektera. Jag tycker dock att jag har lärt mig väldigt mycket som jag har nytta av som lärare, inte minst tack vare litteraturstudier med efterföljande diskussioner inom nätverket.

Har du någon kontakt med andra förstelärare inom företaget?

–Ja. Mest med en annan förstelärare på min skola, men också med medlemmarna i samma nätverk. Vi har en Facebook-grupp där en del kontakt hålls.

Vad vill du göra mer av framöver inom ramen för förste­lärar­uppdraget?

– Att få möjlighet att fokusera på något område där jag kan få testa och utvärdera någon intressant aspekt inom pedagogik. Jag tror också att det är viktigt att öppna upp klassrummen för auskultation vilket jag anser är ett effektivt sätt att skapa möjligheter att utvecklas som lärare, både för den som tittar på och för den som undervisar. Mitt klassrum är öppet för besök.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.