MENY

Vi är övertygade om att mötet mellan lärare och elev är den avgörande faktorn för att eleven ska lyckas bra med sina studier. Därför har vi organiserat våra skolor så att varje lärare använder större delen av sin arbetstid (ca 70%) till det som de har utbildat sig för, dvs undervisning.

I praktiken undervisar alla lärare på Kunskapsskolan under all den tid som eleverna är i skolan.

Det här är möjligt genom att vi har ett högt utvecklat samarbete mellan lärare och mellan skolor. Våra skolor har också stöd av en gemensam pedagogik- och utvecklingsavdelning.

Inte bara ämnes­lärare

Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever. Du har varje vecka ett 15 minuter långt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier. Du följer upp och coachar dem.

Att ni får tillfälle att prata enskilt varje vecka gör att du lär känna eleverna extra väl och kan se till att deras fulla potential kommer fram. Vårt mål med detta är att varje elev ska nå längre än han eller hon själv trodde var möjligt

Björn-Andreas är lärare på Kunskapsskolan Tyresö.

– Vi har regelbundna arbetslagsmöten, korta varje dag – och längre två dagar i veckan. Då tar vi hjälp och stöd av varandra och diskuterar saker som hur man möter elever i olika situationer, vad man kan göra för att hjälpa eleven ytterligare.

Berätta om relationellt lärande
– Jag gillar att ha mycket elevtid, jag tror på ett relationellt lärande, relationen man bygger med eleven är tight vilket gör att jag kan hjälpa dem på rätt sätt – 25 olika individer kan ge 25 olika sätt att lära sig.

–Jag gillar att arbeta här för att jag kan anpassa undervisningen till stor del utifrån vad vi arbetar med just nu och hur mina elever lär sig. Alla eleverna här kan svara på hur de lär sig bäst, när de lär sig bäst, på vilket sätt de lär sig bäst, med vem de lär sig bäst. Det hade jag själv ingen aning om när jag gick i högstadiet.

Vad är det som lockar dig i läraryrket?
– Jag och en tidigare elev hade flera kämpiga år tillsammans, med många samtal med både föräldrar och rektorer. Vi slet alla våra hår, inte minst eleven själv. I slutet av nian ryckte han upp sig och gick ut med någorlunda bra betyg. För några veckor sedan kom han tillbaka och hade gått ut gymnasiet. Han ville tacka för att han inte hade klarat det om inte jag hade ställt upp och funnits där för honom – nu vill han bli lärare. Det brinner jag för – att hjälpa eleverna och få dem att tro på sig själva

Lärarjobbet är ett lagarbete

Hos oss är du som lärare aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi har ett utpräglat lagarbete vilket gör att ni är många som känner eleverna väl på skolan. Ni hjälps åt i arbetslag och ämneslag att planera ert arbete. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.