MENY

Som rektor hos oss är du skolans pedagogiska ledare med stort fokus på elevernas utveckling. Du är en nyckelperson i Kunskapsskolans verksamhet och har ett stort antal rektorskollegor, samtidigt som du driver en egen skola på affärsmässiga grunder med budget- och personalansvar.

Kunskapsskolans pedagogiska idé och fysiska miljöer är väl utvecklade och beprövade. Din uppgift som rektor är att utifrån Kunskapsskolans utbildningskoncept leda den pedagogiska verksamheten samt leda och utveckla lärare och andra medarbetare på skolan. Alla rektorer träffas regelbundet i större och mindre grupper för att tillsammans med Kunskapsskolans ledning utveckla och utvärdera arbetet.

Rektorsrollen kräver skolledarerfarenhet med gedigen pedagogisk bakgrund, god organisationsförmåga och förmåga till strategiskt tänkande. Som person bör du ha starkt kvalitetsfokus och vara resultatorienterad.

Det är viktigt att du som rektor delar Kunskapsskolans starka tilltro till ungdomars utvecklingspotential och själv vill bidra till att de får med sig de kunskaper och förmågor som krävs för att leva och verka i morgondagens samhälle.

Att arbeta som rektor på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet innebär att jag tillsammans med mina medarbetare ges möjlighet att omsätta läroplanens mål till verklighet, tack vare ett väl genomtänkt arbetssätt.

Jag har också ett mycket bra bollplank och stöd i mitt arbete som ledare genom Kunskapsskolans nätverk med 40-talet rektorskollegor.

Stina Jonsson, rektor Kunskaps­skolan Uppsala Norra och Kunskaps­gymnasiet Uppsala
Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.