MENY

Samarbete och utveckling

Hos oss blir du en del av en verksamhet med ett stort engagemang som ser kraften i varje individ. Som lärare hos oss får du tillsammans med kompetenta kollegor följa elevernas utveckling på ett personligt sätt. Vi värdesätter även din utveckling och arbetar aktivt med kompetensutveckling av vår personal.

Nätverk för kvalitet och utveckling

Som fristående företag med många skolor och en gemensam utbildningsidé har vi goda möjligheter att arbeta aktivt med pedagogisk och kvalitetsmässig utveckling.

Det förs en kontinuerlig diskussion på våra skolor om undervisningskvalitet och våra förstelärare ingår i olika pedagogiska nätverk och driver lokala utvecklingsprojekt. Nätverken är viktiga för att skapa och sprida en god didaktisk och pedagogisk medvetenhet i hela vår organisation. Arbetet koordineras av den centrala pedagogik- och utvecklings­avdelningen.

Karriärvägar

På Kunskapsskolan vill vi stimulera medarbetarnas individuella utveckling. Hos oss finns det möjlighet att utveckla och fördjupa sin lärarskicklighet, sin ämnesskicklighet och sin ledarskapsförmåga. Du kan antingen välja väg eller låta vägen flätas ihop utifrån dina och verksamhetens behov. Oavsett vilken väg du tar så är lärarskickligheten avgörande. Detsamma gäller även för din ledarskapsutveckling.

Så här kan karriärvägen se ut för en lärare
Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.