MENY
Hem | Nyheter | Fler elever blir behöriga till gymnasiet på Kunskapsskolan

Fler elever blir behöriga till gymnasiet på Kunskapsskolan

96 procent av Kunskapsskolans 2 282 avgångselever våren 2016 har behörighet att läsa vidare på gymnasiet, en ökning med en procentenhet sedan förra året. Rikssnittet var 87 procent* enligt Skolverkets nya statistik.

Kunskapsskolan arbetar sedan många år systematiskt med att sätta mål, göra prognoser och följa upp studieresultaten för varje elev, i varje ämneslag på varje skola.

Det har bland annat lett till att andelen elever som får betyg i alla ämnen ökat. I genomsnitt får 92% av Kunskapsskolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som var 77%.

- Att allt fler av våra elever blir behöriga till gymnasiet samt når betyg i alla ämnen visar att vårt systematiska kvalitetsarbete samt den pedagogiska modellen med en individualiserad utbildning ger resultat. Målet är att ta detta vidare ytterligare, samtidigt som vi tar emot allt fler nyanlända elever säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan.

Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat sedan förra året och är nu 257 poäng jämfört med rikssnittet på 224 poäng.

Kunskapsskolan lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra betygssättningen, bland annat genom kompetensutveckling för lärarna inom betyg och bedömning samt avstämningar gentemot de nationella proven.

- I så stor utsträckning som det är möjligt arbetar vi med samrättning av nationella prov, på skolorna eller mellan våra skolor. Samrättningarna blir då också ett tillfälle för våra lärare att diskutera och stämma av betyg- och bedömningsfrågor, säger Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef Kunskapsskolan.

*) avser avgångselever exklusive gruppen med okänd bakgrund

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.