MENY
Hem | Nyheter | Hög nöjdhet och trivsel hos Kunskapsskolans medarbetare

Hög nöjdhet och trivsel hos Kunskapsskolans medarbetare

En nyligen gjord undersökning bland Kunskapsskolans 1 200 medarbetare visar på fortsatt hög trivsel och stor vilja att rekommendera arbetsplatsen samtidigt som arbetsbelastningen bland lärarna har förbättrats.

Kunskapsskolan genomför varje år omfattande undersökningar bland medarbetarna på 29 grundskolor och 7 gymnasier. I undersökningen från hösten 2016 uppger 87 procent av medarbetarna att de trivs (betyg fyra eller fem på en femgradig skala) med sitt arbete vilket är i nivå med föregående år. Åtta av tio medarbetare rekommenderar Kunskapsskolan som arbetsgivare. Det kan jämföras med Jobbhälsobarometern 2016* där knappt hälften av utbildningssektorns medarbetare rekommenderar andra att söka jobb i deras organisation.

- Att våra medarbetare trivs är en nyckel för vår framgång. Utan skickliga medarbetare kan vi inte ge våra elever de kunskaper och utmaningar de har rätt att förvänta sig, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

Kunskapsskolan har sedan lång tid tillbaka arbetat med frågor kring lärarnas arbetsbelastning. Det långsiktiga arbetet har givit resultat. I medarbetarundersökningen 2016 svarar fler än tidigare positivt på frågor som ”får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning” och ”hinner med mitt arbete inom ordinarie arbetstid”. Upplevelsen av att ha en rimlig arbetsbelastning har förbättrats med tio procentenheter de senaste tre åren från 36 till 46 procent.

- Vi är inte nöjda men genom att steg för steg jobba med förbättringar inom områden som IT, administrativa systemstöd samt elevhälsa och ledarskap ska den positiva utvecklingen kunna fortsätta framöver. Det stora behovet av skickliga lärare gör det centralt för oss att ständigt vässa oss som attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

*) Jobbhälsobarometern 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som tas fram av Sveriges Företagshälsor, omfattar ett representativt urval på ca 10 000 personer i åldern 20 – 65 år


Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.