MENY
Hem | Nyheter | Kunskapsskolan ser fram emot fler nyanlända elever

Kunskapsskolan ser fram emot fler nyanlända elever

Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända barn bli antagna vid sidan av skolans ordinarie kö, efter en uppgörelse i frågan mellan regeringen och de borgerliga partierna.
– Det här beskedet har vi väntat på, säger Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren.

Fredrik Lindgren, VD för Kunskapsskolan

Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända elever bli antagna vid sidan av skolans ordinarie kö. Detta genom införande av en så kallad frikvot på max 5 procent av skolan kapacitet, det har regeringen och allianspartierna nu kommit överens om.

– Det var ett skönt besked som vi har väntat på ett tag. Vi har arbetat och planerat för att kunna komma igång med arbetet redan till höstterminens start. Nu kommer inte lagen träda i kraft förrän den 1 november i år, men vi har i alla fall fått tydligare besked och kan på allvar planera och komma vidare.

Tillsatt en central resurs
Kunskapsskolan har arbetat med frågan på bred front länge. Under våren 2016 har Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor inventerat hur de lokala förutsättningarna ser ut för respektive skola i form av lokaler och kompetens. Man har även från skolornas håll tagit en inledande kontakt med sin kommun.

– När det i höstas blev uppenbart att vi som land står inför en stor utmaning satte vi målet att alla våra skolor skulle planera för att kunna ta emot omkring 10 elever per skola i ett första skede, även på fulla skolor. En central resurs har tillsatts i läraren Sara Hillefors som utvecklar hur vi ska arbeta med nyanlända elever och från centralt håll kan stötta skolorna. Vi vill se till att det blir bästa möjliga start och kunskapsutveckling för de nyanlända eleverna.

Hur kommer detta att påverka de elever som står i Kunskapsskolans kö i dag?
– Antagningen till nästa läsår är redan genomförd och de eleverna påverkas givetvis inte. I det första steget tänker vi oss att det blir en ökning av kapaciteten. Alla skolor kommer kanske inte att komma igång samtidigt utan vi kommer genomföra detta allt eftersom vi har möjlighet lokalt. Det måste ske i samarbete med kommunen och där har vi märkt en varierande respons. Jag tror det är bra för integrationen om vi alla hjälper till och att inte vissa skolor ska ta emot alla elever.

Har redan tagit emot nyanlända elever
Kunskapskolan har redan under vårterminen tagit emot drygt 50 nyanlända elever runt om i landet. Det är framför allt Kunskapsskolan i Örebro och Kunskapsgymnasierna i Västerås och Malmö och Internationella Kunskapsgymnasiet i Stockholm som tagit emot eleverna.

– Rektorerna på de skolorna är väldigt positiva och entusiastiska. Det känns riktigt roligt att vi kunnat ta emot så många redan nu under våren. Eleverna är otroligt studiemotiverade och helt inställda på att utbildning är vägen in i samhället. Samtidigt innebär det självklart både små och stora utmaningar som till exempel gymnastikkläder, busskort och boende, problem vi normalt inte behöver engagera oss i.

Olika aspekter i arbetet
Tidigare i år arrangerade Kunskapsskolan en tvådagars konferens runt olika aspekter i arbetet med nyanlända. Alla rektorer samt ytterligare en person från varje skola, som rektor vill ha som nära bollplank i frågan, medverkade.

– Under de dagarna tog vi upp allt från goda exempel från den kommunala världen, juridiska förutsättningar och språkutvecklande undervisning. Men också goda exempel från forskarvärlden, där Nihad Dunar föreläste om att inte se problemen utan se möjligheter!

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.