MENY
Hem | Nyheter | Kvalitetsmodell som skapar goda resultat

Kvalitetsmodell som skapar goda resultat

I den senaste SIRIS-rapporten från Skolverket har Kunskapsskolans elever höjt sitt meritvärde till 260 poäng och ökat avståndet till rikssnittet. Hur kunskaperna och betygen kvalitetssäkras berättar Christian Wetell som är kvalitetsansvarig för Kunskapsskolans grundskolor mer om här.

Kunskapsskolan arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor med hjälp av en strukturerad kvalitetsprocess, Kunskapsskolans kvalitetsmodell. Den har sin utgångspunkt i både styrdokumenten och i Kunskapsskolans pedagogiska modell med eleven i centrum.

– Det är glädjande att se att Kunskapsskolans elever har haft en stadig ökning av meritvärdet även det senaste året. Andelen elever som har gymnasiebehörighet ligger på mycket starka 96 procent även om målsättning självklart är 100 procent, säger Christian Wetell.

Elevernas kunskapsresultat följs i kvalitetsmodellen där skolorna flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression.

– Det är av yttersta vikt att alla kunskaper och betyg kvalitetssäkras. Detta gör vi genom kontinuerlig dialog och fortbildning av rektorer och lärare i frågor kring betyg och bedömning. Vi har även samverkan både på och mellan skolor gällande bedömningsfrågor under ledning av både våra pedagogikspecialister, förstelärare och rektorer. Vid nationella proven arbetar vi med sambedömning mellan skolor. På så sätt kan vi säkerställa att elevernas betyg har en god bäring på de resultat de presterar på nationella proven.

Christian Wetell

Läs mer om Kunskapsskolans pedagogiska modell härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Kunskapsskolans kvalitetsmodell härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kunskapsskolans elever hade våren 2017 ett genomsnittligt meritvärde på 260 poäng. Rikssnittet var 224. Gymnasie­behörigheten ligger fortsatt stabilt på en hög nivå. 96 % är behöriga till yrkesprogrammen jämfört med rikssnittet på 83 %. Andelen elever som får betyg i alla ämnen är stabil. I genomsnitt får 92% av Kunskaps­skolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som var 74%

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.