MENY
Hem | Nyheter | Lärare om hur forskningsskicklighet bäst kan utnyttjas

Lärare om hur forskningsskicklighet bäst kan utnyttjas

NO-lärare med forskarbakgrund eller starkt forskningsintresse inom Kunskapsskolan Sverige samlades för att bland annat konferera kring hur man kan utveckla NO-undervisningen.

Kunskapsskolan har många skickliga och välutbildade lärare. Inom de naturorienterande ämnena finns fem lärare som doktorerat i något av dessa. Utöver de forskarutbildade lärarna finns lika många till som visat ett starkt forskningsintresse och bland dessa finns exempelvis vår licentiand i de naturorienterande ämnenas didaktik, Sebastian Andersson.

Med anledning av detta anordnade Kunskapsskolan en dag där lärarna fick träffa andra lärare inom Kunskapsskolan med samma bakgrund.

Dagen hölls på Stockholms Universitet och med på delar av dagen var professor Per-Olof Wickman och vår VD Fredrik Lindgren.

Några av de punkter som diskuterades var:

  • På vilket sätt kan lärare med denna bakgrund bidra till att öka måluppfyllelsen i naturorienterande ämnen på huvudmannanivå?
  • På vilket sätt kan Kunskapsskolan centralt utvecklas för att attrahera och behålla medarbetare med denna kompetens?
  • Vilka möjligheter finns att bedriva forskning i de naturorienterande ämnenas didaktik inom Kunskapsskolan?

Dagen uppskattades mycket och är tänkt att följas upp med ytterligare en träff i vår. Möjligheter och resurser för att förverkliga ett internt forskningsprojekt inventeras och ett sådant ska förhoppningsvis kunna startas inom en inte alltför avlägsen framtid.

Text: Roger Thuring, Talent manager Kunskapsskolan Sverige.

Professor Per-Olof Wickman

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.