MENY
Hem | Nyheter | Lyckat samarbete med SU gav 18 VFU-handledare

Lyckat samarbete med SU gav 18 VFU-handledare

Linn Henriksen, personalgeneralist på Kunskapsskolan och en av de som arbetat med att sätta ihop kursen.

Under året har Stockholms universitet och Kunskapsskolan genomfört en specifik utbildning som nu resulterat i att 18 lärare examinerats som VFU-handledare.

Vid sex tillfällen under året har 18 lärare samlats för att läsa en för Kunskapsskolan specialutformad VFU-handledarkurs, Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 7,5 hp på Stockholms universitet. Varje kurstillfälle har haft olika teman så som ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning, samtal, alla med fokus på att handleda och utveckla lärarstudenters kunnande.

– Vi på Kunskapsskolan behöver en specifik utbildning, då vårt pedagogiska upplägg är annorlunda. Tanken med utbildningen är att dels att erbjuda kompetensutveckling, då VFU-handledarkursen ger högskolepoäng. Men självklart också för att se till att de handledare som finns på våra skolor har ett kvalitetssäkert sätt att ta emot lärarstudenter så att det blir en bra VFU-period. Det är också ett bra sätt att etablera kontakt med nya lärare, säger Linn Henriksen, personalgeneralist på Kunskapsskolan och en av de personer som arbetat med att sätta ihop kursen.

Planen är att det ska bli återkommande
Den avslutade VFU-utbildningen (verksamhetsförlagd utbildning) med Stockholms universitet var ett pilotprojekt men tanken är att den ska bli återkommande.

– Erbjudandet om utbildningen gick ut till alla rektorer och några av dem valde ut lärare. Vi funderade ett tag på att göra en VFU-handledarutbildning på distans, men de lärare som deltagit menar att det som gett allra mest är de diskussioner vi haft tillsammans kring rollen som lärare och handledare. Därför är det inte möjligt med distanskurs i nuläget. Vid terminsstart i höst kommer vi öppna upp för ansökning igen. Först ska vi skruva lite på upplägg och praktiska detaljer, säger Linn Henriksen.

Reflektera över sitt eget ledarskap
En av de rektorer som valde att skicka lärare på VFU-utbildningen är Camilla Conradzon som är rektor för Kunskapsskolan Tyresö.

– VFU-handledarkursen har gett vår skola och lärarna som har deltagit otroligt mycket. Att få reflektera över sitt eget ledarskap är en viktig ingrediens i en lärares vardag. Men kursen har varit fruktsam även de övriga lärarna på skolan. Våra lärare som har gått VFU-handledarkursen känner sig nu rustade för en likriktad gemensam handledarfilosofi, säger Camilla Conradzon

Nästa läsår kommer Kunskapsskolan Tyresö planera och diskutera gemensamma strategier för att erbjuda en kvalitativ tid för de kommande lärarstudenterna.

– Handledaren från SU som höll i kursen var mycket omtyckt av lärarna. Vi på Kunskapsskolan i Tyresö hoppas nu kunna ta emot ett stort antal lärarstudenter under det kommande läsåret, säger Camilla Conradzon.

Mattias Peterson, lärare Kunskapsskolan Fruängen

Mattias Peterson, lärare Kunskapsskolan Fruängen:

Vad har VFU utbildningen gett dig?
– Förutom att det alltid är roligt att fortbilda sig, fick jag chansen att faktiskt reflektera och koncentrera mig på först och främst på min egen lärarroll för att senare kunna hjälpa kandidater att hitta sin praktiska erfarenhet. Då handledarkursen sätter fokus på ledarskap, didaktik samt etik blev det naturligt att reflektera mycket kring mig själv som person och mitt sätt att lära ut.

Hur ser du på ditt kommande uppdrag som handledare?
Det ska bli väldigt kul, trots att jag haft kandidater förr, så är jag bättre rustad nu efter denna kurs på 7,5 poäng. Det verkar som SU och lärarutbildningen håller på att styra upp VFU-praktiken på ett bra sätt som vi som koncern inte ska vara utanför utan ta del av.

Utvärdering för gruppen lärare som gått VFU-handledarutbildningen.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.