MENY
Hem | Nyheter | ”Relationen du får med eleverna är unik”

”Relationen du får med eleverna är unik”

Liselott Blennö är svensklärare och PH-ansvarig på Kunskapsskolan i Norrköping. Här berättar hon om sitt arbete.

Liselott kom först i kontakt med Kunskapsskolan under sin VFU och har stannat kvar. I dag, 12 år senare, är hon även PH-ansvarig på skolan. PH står för personlig handledning och som lärare på Kunskapsskolan är man både ämneslärare och personlig handledare. Läraren hjälper eleverna att planera och sätta mål för sina studier, för att sedan följa upp och coacha dem.

– Genom PH-samtalet får jag som lärare en helhetsbild för vad eleven har lätt och svårt för, och inte bara inom det ämne jag själv undervisar. Att jag får en så nära relation till eleverna gör att jag ser hur de utvecklas både personligt och kunskapsmässigt. Det skulle jag säga är unikt för Kunskapsskolan. Eleverna lär sig att strukturera sitt lärande och sin planering och hur mycket stöttning eleven behöver anpassas efter individens behov.

Utpräglat lagarbete
– Det är viktigt att komma ihåg att allt bygger på lagarbete. Som ny lärare kan det kanske verka lite skrämmande att man ska ”coacha” ett tjugotal elever varje vecka. Men du är aldrig ensam ansvarig för deras utveckling utan det är ett samarbete mellan alla lärare i arbetslagen. Samarbetet och delaktigheten är en stor del i att det är så roligt och utvecklande att arbeta på Kunskapsskolan. Vi är engagerade inom det som vi kan bidra med vilket gör att ingen, varken lärare eller elever, kan försvinna i mängden eller kanske smita undan, säger Liselott.

Personlig utbildningsplan
– Kunskapsskolan har ett välutvecklat system för att eleverna ska få en personlig utbildningsplan. Det är tack vare organisationens uppbyggnad som vi lärare har möjlighet att anpassa uppgifter och examinationer efter individen. Genom uppföljning och stöd bidrar vi till att varje elev når längre än vad hen trodde var möjligt, avslutar Liselott.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.