MENY
Hem | Nyheter | Så säkerställer vi rättningen av nationella prov

Så säkerställer vi rättningen av nationella prov

Här är tre snabba frågor till Kiki Jerneheim som är rektor på Kunskapsgymnasiet Internationella.

1) Hur arbetar Kunskapsgymnasiet med rättningen av nationella prov?
– På Kunskapsgymnasierna sker samrättning, på skolorna eller mellan våra skolor. De ämneslag som har nationella prov rättar tillsammans och sambedömer de olika delmomenten.

2) Det verkar vara svårt att få en rättvis bedömning av resultatet mellan skolor, hur säkra är ni på att det blir rätt?
– Vi har gjort rättningen så säker som möjligt, med alla till buds stående medel. I år genomfördes till exempel rättningen av de nationella proven i svenska via Digiexam, som är en digital plattform där man kan föra in betygskriterierna direkt i anslutning till uppgifterna. Man kan även anonymisera proven. När slutbetygen på kurserna så småningom ska sättas samarbetar lärarna inom ämneslagen eller mellan skolorna även där.

3) Friskolor får i dag kritik för att de rättar nationella prov för snällt, vad säger du om den kritiken?
– Givetvis respekterar jag resultatet i rapporten även om jag tycker att det är lite tråkigt att man alltid väljer att ställa friskolor mot kommunala skolor. Ska vi helt kvalitetssäkra rättningen av nationella prov i Sverige så behöver vi nog införa extern rättning av en oberoende part oavsett vilken huvudman skolan har.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.