MENY
Hem | Nyheter | Skolkommissionen

Skolkommissionen

Idag har Skolkommissionen presenterat sitt slutbetänkande. Kunskapsskolan är positiva till en inriktning mot högre kvalitet i undervisningen, ökad likvärdighet och mer mångfald, men är kritiska till delar av förslaget som exempelvis lottning av skolplatser.

Skolkommissionen har haft i uppdrag att lämna förslag som leder till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i skolan. Kommissionens betänkande föreslår bland annat en mer behovsstyrd resursfördelning, krav på skolhuvudmännens kapacitet och ett förändrat skolval.

- Än så länge finns många frågetecken runt betänkandet, men om detta kan leda till högre kvalitet för alla elever och bättre förutsättningar att möta elevernas behov är det positivt. Vi välkomnar också inriktningen mot minskad elevsegregation och ökad mångfald, säger Fredrik Lindgren, vd på Kunskapsskolan i Sverige.

Skolkommissionen föreslår ett obligatoriskt aktivt skolval och tydligare information om de olika skolorna. Kommissionen vill också att lottning ska ersätta kötid när det finns fler sökande än antalet skolplatser.

- Vi har länge efterlyst ett obligatoriskt skolval så att ett aktivt val blir norm. Det är en viktig princip att själv få välja den skola som passar eleven bäst och om alla väljer kan det bidra till mer mångfald i skolor och klasser. Vi ser gärna en begränsad kötid där man inte kan ställa barn i kö vid födseln. Men att hänvisa till Fru Fortuna och lotta ut skolplatser riskerar att undergräva legitimiteten i systemet. Då är det bättre att undersöka och utveckla möjligheterna att ge skolorna i uppdrag att åstadkomma en blandad elevsammansättning genom någon form av kvot, säger Fredrik Lindgren.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.