MENY
Hem | Nyheter | Starka invändningar mot Reepalus förslag

Starka invändningar mot Reepalus förslag

Att införa en vinstbegränsning för fristående skolor skulle innebära att nära nog alla privata utförare skulle försvinna och valfriheten med dem, skriver en enig styrelse för Kunskapsskolan i Sverige AB i ett remissyttrande över den så kallade Reepaluutredningen.

Utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) föreslår en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital. Begreppet operativt kapital har av många kritiserats för att vara ett mått som normalt sett inte används för personalintensiva företag i välfärdssektorn. För Kunskapsskolan skulle den föreslagna begränsningen i dagsläget motsvara en rörelsemarginal på maximalt 0,2 procent, det vill säga högst 200 kronor i tillåtet överskott per elev och läsår.

- Så små marginaler är inte hållbara för vare sig aktiebolag eller ideell verksamhet. Alla friskolor behöver kunna bygga upp en buffert för att utveckla verksamheten och klara oförutsedda utgifter. Kunskapsskolan står för mångfald och en personligt utformad utbildning och om vi på sikt inte längre skulle kunna finnas kvar är det våra elever som drabbas, säger Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande för Kunskapsskolan i Sverige AB.

Kunskapsskolan är kritisk mot kvaliteten i välfärdsutredningen. Man menar att utredningen bygger på vridna utgångspunkter, missvisande faktahantering, bristande analys och ogrundade slutsatser.

- Utredningen målar upp en bild av friskolor som vi inom Kunskapsskolan inte alls känner igen oss i. Vi drivs av en idé om en individanpassad utbildning där eleven är i centrum. Vår övertygelse är att mångfald och en variation av pedagogiska idéer gör svensk skola bättre, inte sämre. Valfriheten måste utvecklas, inte avvecklas, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan i Sverige.

Länk till Kunskapsskolans remissyttrandePDF

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.