MENY
Hem | Nyheter | Utlandsengagemang utvecklar skolan

Utlandsengagemang utvecklar skolan

Genom vårt internationella arbete ger vi svenska elever en ännu bättre skola – samtidigt som vi hjälper andra länder att utveckla sina utbildningssystem.

I Aftonbladet 28/9 målas en felaktig och negativ bild av Kunskapsskolans utlandsengagemang.

Kunskapsskolan drivs av en pedagogisk idé om en personligt utformad utbildning. Vi driver 36 skolor i Sverige och finns i Indien, Saudiarabien, Holland, England och USA. Vårt utlandsengagemang har olika konstruktioner – i Indien och Saudiarabien är vi med och driver skolor tillsammans med lokala aktörer medan vi i Holland, England och USA fungerar som partner. Gemensamt i alla samarbeten är att vi bidrar med vårt kunnande samtidigt som vi utvecklar vår pedagogiska modell och skapar värdefulla internationella samarbeten. Det gynnar såväl Kunskapsskolans svenska elever och medarbetare som Sverige som land.

Inte svenska skattepengar
Kunskapsskolan har aldrig köpt någon skola utomlands. Vi använder inte svenska skattepengar för att köpa utländska skolor. Påståendet i Aftonbladet är inte korrekt. De skolor som opererar under Kunskapsskolans varumärke utomlands finansieras av elevavgifter i dessa länder och inte av svensk skolpeng. Saudiska och indiska familjer betalar inte heller för svenska elevers skolgång. Alla skolors verksamhet finansieras i respektive land.

Ett nätverk av skolor som delar vår vision
Kunskapsskolans internationella expansion bygger ett nätverk av skolor som delar vår vision om att elever ska ha både kunskaper och förmågor att forma morgondagen. Gemensamt för verksamheten i de sex länder med skolor som ingår i the KED Network är övertygelsen att en modern personligt utformad utbildning är grunden för framgång.

Rusta våra elever för ett liv i en global miljö
Vårt globala nätverk kommer såväl medarbetare som elever tillgodo. Det gör att vi kan rusta våra elever för ett liv i en global miljö och erbjuda våra medarbetare spännande utmaningar i kortare eller längre uppdrag utanför Sverige. Våra lärare får större möjligheter till professionell utveckling och karriär. Om fler huvudmän jobbade på det sättet skulle det få stor betydelse för läraryrkets attraktivitet.

Civilminister Shekarabis uttalande om vårt utlandsengagemang är både okunnigt och häpnadsväckande. Kunskapsskolan har vid en rad tillfällen deltagit i av den svenska regeringen ledda resor till både Saudiarabien och Indien.

Ett stort behov
Potentialen för svensk tjänsteexport inom välfärdssektorerna är mycket stor. Kunskapsskolans kompetens är efterfrågad i både Saudiarabien och Indien och vi gör mycket nytta i dessa länder, som har ett stort behov av att utveckla sina utbildningssystem. Det är beklagligt att Shekarabi väljer att uttrycka sig som han gör utan att ta reda på fakta. Aftonbladet har för övrigt inte heller besvärat sig att kontakta oss för att ta reda på hur vår verksamhet i Saudiarabien bedrivs.

Cecilia Carnefeldt
VD Kunskapsskolan Education Sweden AB

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.