MENY

Ekonomi

Alla sunda verksamheter måste gå ihop för att över tiden utvecklas och överleva. För att möjliggöra investeringar i verksamheten och ha en buffert mot sämre tider, till följd av exempelvis varierande skolpeng eller elevkullar, är ett av Kunskapsskolans fyra övergripande mål att långsiktigt generera en vinst efter skatt på 5-7 procent.

Noggrant och metodiskt kvalitetsarbete
Vinst är ett mått på framgång inom de andra tre målen eftersom en hög kvalitet skapar en sund verksamhet som kan generera ett visst överskott. Genom noggrant och metodiskt kvalitetsarbete arbetar vi för att hela tiden leverera en skola av högsta klass och därigenom öka efterfrågan och beläggning på de skolor som ännu inte är fulla. Vi är varsamma ekonomiskt och söker en balans mellan löpande kostnader och investeringar i kvalitetshöjande projekt.

Centraliserad administration
Ett positivt ekonomiskt resultat åstadkommer vi bland annat genom att dra fördel av vår storlek (till exempel vid inköp, IT-utveckling mm) och centraliserad administration vilket frigör mer tid för undervisning i skolorna. Vi har också ett nära samarbete mellan skolor och lärare när det gäller verksamhets­planering och utveckling av undervisnings­material.

Helt avgiftsfri
Verksamheten finansieras med kommunal skolpeng genom föräldrar och elever som väljer våra skolor. Vi får inte ta ut några elevavgifter eftersom fristående skolor, precis som kommunala skolor, ska vara helt avgiftsfria.

Våra övergripande mål

Höga studieresultat.

Sveriges mest nöjda elever och föräldrar.

Sveriges bästa och mest nöjda medarbetare.

Sund ekonomi.

Under förra räkenskapsåret (kalenderåret 2016) hade Kunskapsskolans 36 skolor ett rörelseresultat på 51 mkr. Att Kunskapsskolan går med vinst är en förutsättning för stabilitet, utveckling och kvalitet i skolan. Det är också ett krav från Skolinspektionen, att vi kan visa att varje ny skola kommer att gå med vinst - annars får man inget tillstånd. Vinst är därför något både nödvändigt och önskvärt.

Under Kunskapsskolans första fem verksamhetsår uppgick de totala intäkterna till 839 mkr och den samlade förlusten till 103 mkr.

Därefter har lönsamheten successivt förbättrats. Fram till och med 2016 uppgår totala intäkter till 10,4 mdr kronor och det samlade överskottet till 243 mkr.

Hittills har vinstmarginalen alltså varit 2,3% dvs 2 kronor och 30 öre på varje intjänad hundralapp.

Vinsten har hittills "överförts i ny räkning" dvs återförts till verksamheten för investeringar i läromedel, IT och nya skolor och har inte delats ut till ägarna. Som en svensk koncern betalar Kunskapsskolan skatt i Sverige.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.