MENY

Fakta om friskolor

Den nationella läroplanen
För att få driva en friskola måste man ha tillstånd från staten. Skolinspektionen fattar beslut om sådana tillstånd och för att få tillstånd måste friskolan bl a följa grunderna i den nationella läroplanen, ge eleverna kunskaper som till art och nivå motsvarar dem som eleverna i den kommunala skolan får, delta i de nationella proven i svenska, engelska och matematik etc.

Friskolor har rätt att utfärda betyg till eleverna. Dessa betyg har samma värde som betygen från kommunala skolor.

Kösystem
Friskolor måste vara öppna för alla elever. Det innebär att elever tas in med hjälp av en kö där anmälningsdatumet räknas eller genom den s k närhetsprincipen, dvs att eleverna i skolans närområde har förtur. Dessutom får en friskola ge förtur till elever som har ett eller flera syskon i skolan.

Friskolornas Riksförbund
Kunskapsskolan är medlem i branschorganisationen Friskolornas Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående skolor, precis som kommunala skolor, finansieras helt av offentliga medel och får inte ta ut elevavgifter. Alla elever har rätt och möjlighet att via ett aktivt val gå i fristående skola. Fristående skolor finns såväl inom förskolan, fritidshem, grund- och på gymnasienivå som på särskole- och gymnasiesärskola.

Alla elever i Sverige har en skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har behov av särskilt stöd.

Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är genom skolpengen som alla skolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående skolor. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som alltså varierar mellan olika kommuner.

En elev som väljer att gå i en friskola eller väljer en annan kommunal skola än den som kommunen tilldelat, har inte laglig rätt till skolskjuts. Däremot kan kommunen frivilligt erbjuda skolskjuts till elever som väljer en friskola och som har lång resväg till skolan.

Besök gärna Friskolornas Riksförbunds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ytterligare information om friskolor.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.