MENY

Nya skolor

Att starta en ny skola är en process som tar flera år. För oss är det mycket viktigt att ha tidiga och goda kontakter med berörda kommuner för att kunna ha gott samarbete och en konstruktiv dialog. Vi arbetar främst med etableringar i kommuner med befolkningstillväxt där vi kan vara en del i att erbjuda utbildningsplatser för nya elever. Utifrån det arebtar vi med att göra en analys av kommunerna, undersökning av förutsättningar och etablera kontakter.

Året innan start bestämmer vi oss för vilka orter vi ska söka etableringstillstånd för. Inför den ansökan görs en marknadsundersökning på de aktuella orterna för att ta reda på vilket intresse som finns bland elever och föräldrar för en Kunskapsskola. Fortsatta kontakter tas löpande med kommunen och lokala fastighetsägare.Senast den sista januari året före den planerade skolstarten lämnas sedan ansökan om tillstånd att starta in till Skolinspektionen. Tillståndsbeslut brukar komma från Skolinspektionen senast under september året innan den planerade skolstarten. Tillstånden gäller i två år.

Vi söker löpande under året efter lämpliga lokaler på de orter där vi har eller planerar att söka tillstånd för. Det största hindret för en etablering brukar vanligtvis vara bristen på lämpliga lokaler. Kontakta vice VD Torbjörn Bindekrans om du har frågor kring nyetableringar.

De lokaler vi söker bör se ut enligt följande:

  • Total yta: 1900-2600 kvm.
  • Antal våningar: Ett eller två plan
  • Planlösning: Helst kvadratisk med pelarkonstruktion eller bärande ytterväggar, så att innanmätet kan "blåsas ut" och byggas nytt.
  • Takhöjd: Gärna högre än normal för att medge utrymme för extra ventilation
  • Lokalisering: Fastigheten bör ligga bra till kommunikationsmässigt
  • Utemiljö: För våra grundskolor vill vi ha en möjlighet till en utemiljö där eleverna kan ta rast.

Kontakta gärna oss om du har en lokal som uppfyller ovanstående krav på info@kunskapsskolan.se.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.