Om företaget
Jobba hos oss

Karriärmöjligheter

Att trivas på sin arbetsplats tror vi är en förutsättning för att du tillsammans med dina kollegor ska kunna göra ett riktigt bra jobb. En viktig del i att trivas är att ha möjlighet att utvecklas. Hos oss kan du fördjupa din lärarskicklighet, din ämnesskicklighet och din ledarskapsförmåga.

Samarbete och utveckling

Inom Kunskapsskolan blir du en del av en verksamhet med ett stort engagemang, där grundtanken är att alla elever ska nå längre än de själva tror är möjligt. Som lärare får du tillsammans med kompetenta kollegor följa elevernas utbildningsresa på ett personligt sätt. Genom KS Akademi får du en introduktion i vår pedagogik och därefter kontinuerlig kompetensutveckling.

Kvalitet och utveckling

Som fristående företag med många skolor och en gemensam utbildningsidé har vi goda möjligheter att arbeta aktivt med pedagogisk och kvalitetsmässig professionsutveckling. På våra skolor förs det en kontinuerlig diskussion om undervisningskvalitet under ledning av Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning.

Våra ansvarsroller

På Kunskapsskolan har du möjlighet att utvecklas utifrån ett antal olika ansvarsroller. Genom våra pedagogiska nätverk får du en plattform för att utvecklas i din roll och bidra till andras utveckling.. Det är viktigt för att skapa och sprida en god och pedagogisk medvetenhet i hela vår organisation. Arbetet koordineras av den centrala pedagogik- och utvecklingsavdelningen.

Ansvarsroller hos oss:

  • Förstelärare
  • Ansvarig för den personliga handledningen/studiecoachningen
  • Ansvarig för utvecklingen av våra digitala verktyg
  • Arbetslagsledare
  • Ämneslagsledare
  • Integrationsansvarig
  • Lokala nyckelroller på skolorna

Våra forskande lärare

Som lärare har du möjlighet att delta i och driva olika typer av forskningsprojekt inom den praktiknära forskningen. I en del av din tjänst undersöker och dokumenterar du då undervisningen.

Detta görs systematiskt och utifrån olika metoder för den didaktiska forskningen. Resultaten sprids sedan i organisationen så att alla får ta del av dem. Vi utvecklar kontinuerligt arbetet med praktiknära forskning.

Våra förstelärare

Alla våra förstelärare är Arete-meriterade. Deras kompetens har säkrats både genom antagningsförfarandet inom Kunskapsskolan och genom en oberoende granskning med hjälp av företaget Arete Meritering. Det innebär att du som lärare får bevisa sin yrkesskicklighet via observationer, vitsord och en argumenterande text.

Kunskapsskolans förstelärare driver lokala utvecklingsprojekt på våra skolor och bidrar i och med det till skolornas professionsutveckling. Exempel på sådana projekt är ”bedömning av lärande” och ”långsiktig planering”.

Vi anordnar en årlig konferens för våra förstelärare, där det finns möjlighet att nätverka och dela erfarenheter samt få kompetensutveckling i ny forskning och pedagogiska metoder och processer.

Våra rektorer

Många av våra rektorer har börjat som lärare hos oss och gjort resan mot rektorsrollen. Våra rektorer har erfarenhet både av att arbeta med elevers utveckling och pedagogisk utveckling. Många har gått från lärare till ämneslagsledare, till biträdande rektor och därefter rektor.

Rektorerna fortsätter därefter att utveckla sin skicklighet som ledare genom bland annat våra skolkluster och rektorskonferenser.

Forskartjänster

Som lärare på Kunskapsskolan har du stora möjligheter att vara kreativ och undersökande. Vi tror på ett nära samarbete mellan akademi och praktik och ingår därför i flera olika samarbeten, bland annat för att möjliggöra praktiknära forskning.

IFOUS är ett fristående skolforskningsinstitut och en plattform för samarbeten mellan universitet och huvudmän i Sverige. Här ingår Kunskapsskolan som partner.

STLS är ett samarbete för ämnesdidaktisk forskning mellan ett antal skolhuvudmän och Stockholms universitet. Här kan du som lärare ansöka om att delta i olika typer av forskningsinitiativ.

Som lärare hos oss får du möjlighet att påverka undervisningen och utvecklingen på hela företaget genom möjligheten att engagera dig i olika centrala projekt. Det kan till exempel handla om att utveckla metoder och uppgifter i ditt ämne, vara testare av ett nytt digitalt verktyg eller bli referensperson när vi provar nya moment i undervisningen.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.