Om företaget
Jobba hos oss

”Att få vara en del av elevernas resa och se hur de utvecklas gör mig alltid stolt”, säger Henrik Svärd.

Det roligaste är att få göra skillnad för varje elev

Att kunna göra faktisk skillnad för den enskilda eleven och få påverka skolstrukturen är några av de saker som Henrik Svärd, rektor på Kunskapsskolan Linköping, tycker är mest givande med sitt arbete.

— Det som gjorde att jag fastnade i skolans värld, tror jag är samma som för de flesta som blir lärare: att få se eleverna utvecklas kunskapsmässigt och växa som människor. Att få vara en del av elevernas resa dessa händelserika skolår och se hur de utvecklas gör mig alltid stolt.

Vad tycker du är det roligaste med att arbeta som rektor?
— Framför allt att jag tillsammans med mina medarbetare kan göra skillnad för varje enskild elev. Att jag ville ta steget från lärare till rektor var främst för att få påverka hela organisationen och strukturen på skolan och att kunna fokusera på det övergripande utvecklingsarbetet. Som rektor på Kunskapsskolan är man dessutom väldigt närvarande ute i verksamheten och skoldagen, vilket gör att man ofta är mitt i händelsernas centrum. I skolvardagen är jag mer närvarande för de elever där vi behöver sätta in extra stöd. För mig är det viktigt att skapa en arbetskultur där alla medarbetare ska vilja och våga ta beslut och vara tydlig i sin kommunikation med både elever och vårdnadshavare.

Varför tycker du om Kunskapsskolan som skola och arbetsplats?
— Jag är tacksam att jag även har arbetat som rektor på en annan skola för att kunna jämföra. Jag uppskattar Kunskapsskolans systematiska kvalitetsarbete och rutiner vi har att falla tillbaka på. De gör att det finns en struktur som jag vet fungerar och som leder till goda studieresultat för eleverna. Kunskapsskolans värderingar och arbetssätt kan jag personligen stå för och det är viktigt för mig.

Alla skolor inom Kunskapsskolan ingår i olika nätverk som ligger geografiskt nära varandra. Inom dessa samarbetar man i olika projekt och utvecklingsområden.

— Rektorerna inom nätverken har kontakt minst en gång i veckan för att bolla olika tankar och garantera de lösningar man tagit beslut kring. Inom nätverken arbetar vi också med samrättning av nationella prov för säkerställa att vi gör rätt bedömningar och analyser.

Vad tycker du är den mest utmanande delen av arbetet?
— Det är nog det faktum att man arbetar med tre grupper samtidigt; elever, medarbetare och vårdnadshavare, och att så många har åsikter om skola i stort. Att vara lärare är ett komplext uppdrag. I en fungerande skola har föräldrar förtroende för sitt barns lärare och jag som rektor ska stötta alla för att denna samverkan ska fungera.


Kort om Henrik
Bor: I Norrköping med fru och två barn.
Utbildning: Vit biolog men insåg tack vare vikariat på Kunskapsskolan att det var inom skolans värld han ville arbeta.
Lärare sedan: 2004 och arbetat som rektor sedan 2013. Rektor på Kunskapsskolan Linköping sedan två år tillbaka.
En bra rektor är: En synlig ledare för både elever och medarbetare, låter personer ta ansvar och få möjlighet att påverka sitt jobb,
Personlig styrka som rektor: Ser det bästa hos eleven och försöker alltid plocka upp det positiva.
Fritidsintresse: Tycker om båtar och alltid haft båt. Har flyttat till ny bostad var femte till sjätte år eftersom det brukar vara dags för ett nytt renoveringsprojekt vid det laget.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018