Om företaget
Jobba hos oss

Det vetenskapliga rådet, från vänster ordförande Anders Jönsson, Anette Olin, Petri Partanen och Marcus Samuelsson.

Kunskapsskolan startar vetenskapligt råd

Kunskapsskolans vetenskapliga råd består av forskare inom utbildningsområdet. Rådets arbete fungerar som inspiration, tankestöd och vägledning i det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet.

Det vetenskapliga rådet instiftades i maj 2019. Målet med rådets arbete är att stärka den vetenskapliga grunden i Kunskapsskolans pedagogiska utvecklingsarbete. I fördjupade samtal möts forskning och praktik och Kunskapsskolan får feedback och vägledning i olika pedagogiska frågeställningar.

Det vetenskapliga rådet består av fem personer med minst doktorsgrad, från skilda discipliner men alla inom området forskning om utbildning och lärande. Forskarnas förordnande sträcker sig över tre år. Rådet träffas två gånger per läsår.

Syftet med Kunskapsskolans vetenskapliga råd är att:

  • bidra till att utveckla Kunskapsskolans verksamhet på vetenskaplig grund
  • hitta nya och fruktbara vägar för pedagogiskt utvecklingsarbete på skolorna
  • fördjupa och bredda samtalet kring utbildning, pedagogik och didaktik både inom Kunskapsskolans verksamhet och nationellt
  • stärka kontaktytorna mellan forskning och praktik

Kunskapsskolans vetenskapliga råd består av:

  • Anders Jönsson, professor i didaktik (ordförande i rådet)
  • Anette Olin, docent i pedagogik
  • Petri Partanen, doktor i psykologi
  • Marcus Samuelsson, professor i pedagogik

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018