Om företaget
Jobba hos oss

Riktlinjer gällande coronasmitta 2020-04-21

Med anledning av coronavirusets fortsatta spridning har Kunskapsskolans tagit fram riktlinjer för hur smittspridning i skolan ska undvikas.

Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens riktlinjer Länk till annan webbplats..

Gymnasiskolorna bedriver sin verksamhet på distans, i enlighet med regeringens och myndigheternas bestämmelser. Skolornas lokaler är inte tillgängliga för eleverna, utom vid specifika moment som inte kan genomföras på distans, och då för ett begränsat antal symtomfria elever. Gymnasiets elever har möjlighet att få lunchlådor från skolan.

Grundskolorna håller öppet för elever och medarbetare men anpassar sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara coronavirus eller en vanlig förkylning. När man är symtomfri väntar man två dagar innan man återvänder till skolan.

Om det finns anledning för en grundskoleelev att vara i frivillig karantän, på grund av att man exempelvis tillhör en riskgrupp, kan vi komma överens om att skolarbete görs hemifrån. Vi underlättar i den mån det går genom planering och hemuppgifter. Det är dock viktigt att veta att detta inte fullt ut motsvarar undervisningen som sker på skolan. Skolan har tyvärr inte möjlighet att erbjuda komplett undervisning både på skolan och digitalt samtidigt.

Folkhälsomyndigheten har ett telefonnummer man kan ringa om man har generella frågor om Covid-19, vilket är 113 13.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018