Om företaget
Jobba hos oss

Styrelseordförande Cecilia Carnefeldt.

Vi bidrar till att bredda utbildningsmöjligheterna i Saudiarabien”


Vad gör Kunskapsskolan i Saudiarabien och varför finns man där? Styrelseordförande Cecilia Carnefeldt berättar om samarbetet med de lokala aktörer som driver skolan Nun Academy i Jeddah.

Cecilia Carnefeldt är styrelseordförande för Kunskapsskolan i Sverige och vd för Kunskapsskolan Education, som driver verksamheten utomlands. Utlandsverksamheten påbörjades för omkring 10 år sedan efter att flera länder visat intresse för Kunskapsskolans arbetssätt. Idag har Kunskapsskolan på olika sätt engagemang i fem länder utanför Sverige: Indien, Nederländerna, Storbritannien, USA och Saudiarabien.

- Vi är efterfrågade internationellt på grund av vår kompetens och våra metoder. Vi har ett djupt engagemang för utbildning och pedagogisk utveckling och kan göra skillnad för individer, men också för länder, som har väldigt omoderna utbildningssystem och undervisningsmetoder, säger Cecilia Carnefeldt.

Kunskapsskolan har sedan några år tillbaka ett samarbete i Saudiarabien. Hur började det?
- Kring 2013 blev vi kontaktade av en grupp personer från Saudiarabien som hade identifierat ett stort behov av en modern internationell tvåspråkig utbildning i landet. En av personerna var Nirmeen Alireza som har en Master of Education från Harvard och idag är rektor för skolan Nun Academy, där det går cirka 550 elever.

På vilket sätt deltar Kunskapsskolan i verksamheten?
- Kunskapsskolan har aldrig köpt några skolor i Saudiarabien och det är inte vi som driver Nun Academy. Den drivs av lokala aktörer med egna medarbetare. Vi har inga lärare som arbetar där. Vi fungerar som konsulter och tillhandahåller en lärplattform som är baserad på Cambridge International Examinations. Vi hjälper också skolan med viss teacher training, alltså utbildning av lärare, och ger stöd kring operationella processer, som till exempel kvalitetsutvärderingar.

Vilken värdegrund ligger till grund för verksamheten i Saudiarabien?
- Nun Academy drivs utifrån samma värderingar som Kunskapsskolan, med en stark tro på individens förmåga och utveckling. Skolan har också egna värderingar såsom ”humane consciousness” och ”glocal education”. Allt finns att läsa på http://www.nunacademy.com/introduction/vision Länk till annan webbplats..

Vilken läroplan följer Nun Academy?
- Skolan följer den internationella läroplanen Cambridge International Examinations (CIE). I tillägg följer skolan utbildningsministeriets riktlinjer för internationella saudiska skolor, vilket till exempel innebär att eleverna läser arabiska och islamic studies.

Är det inte ett problem för Kunskapsskolan att Saudiarabien står så långt ifrån svenska värderingar när det kommer till exempelvis demokrati och jämställdhet?
- Det finns givetvis stora kulturella skillnader mellan Sverige och Saudiarabien, men jag tror starkt på att vi är med och bidrar till en positiv utveckling i Saudi. Kunskapsskolans värderingar är ständigt närvarande på Nun Academy. Demokrati och respekt för alla genomsyrar verksamheten, vilket kommer både elever och personal på skolan till del.

Hur finansieras verksamheten i Saudiarabien?
- Nun Academy är en privatskola som finansieras helt av elevavgifter. Kunskapsskolan är inte på något sätt med och betalar för verksamheten, däremot får vi ersättning av skolan för våra tjänster, det vill säga arbetssätt, metoder och verktyg, samt för teacher training och andra stödinsatser.

Vilken relation till regimen i Saudiarabien har Kunskapsskolan och dess ägare?
- Vare sig Kunskapsskolan eller dess ägare har någon relation eller samverkan med regimen i Saudiarabien. Vår huvudägare Peje Emilsson har deltagit på möten med utbildningsministern vid ett par tillfällen i syfte att informera om Kunskapsskolan och vår syn på utbildning.

Gynnar Kunskapsskolans närvaro i Saudiarabien på något sätt regimen i landet?
- Nej, men på marginalen hoppas vi bidra till förändring genom att tillhandahålla en modern utbildning och ett arbetssätt som hjälper eleverna att utveckla framtidsförmågor och även delta i samarbeten med elever från andra länder inom ramen för vårt internationella nätverk, säger Cecilia Carnefeldt.

Bakgrund till Kunskapsskolans utlandsverksamhet

Verksamheten utomlands påbörjades för omkring 10 år sedan efter att flera länder visat intresse för en personligt utformad utbildning. Ett stort behov av att modernisera skolan och nyfikenhet på Kunskapsskolans metoder, kompetens och verktyg låg bakom. Utlandsverksamheten drivs genom det separata bolaget Kunskapsskolan Education.

Den pedagogiska modellen som utarbetats i Sverige, där personlig handledning är en central del, utvecklades till konceptet The KED Program. En utbildningsmodell med eleven i centrum som kunde anpassas och implementeras i olika länder, oavsett läroplan och examenssystem.

Idag har Kunskapsskolan på olika sätt engagemang i fem länder utanför Sverige: Indien, Nederländerna, Storbritannien, USA och Saudiarabien.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018