Om företaget
Jobba hos oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Remissvar till ” Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Remissvar till ”Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Kunskapsskolan har lämnat sitt yttrande över den så kallade gymnasieutredningen. Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här.

Kunskapsskolans remissyttrande över Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33

Kunskapsskolan skriver i sitt yttrande att man avstyrker de centrala delarna av utredningens förslag.

- Vi är positiva till närmare samverkan mellan huvudmän och vill gärna att friskolor ska vara en självklar del av det gemensamma utbildningsansvaret. Men den här utredningen går ut på att politiskt styra ungdomars utbildningsmöjligheter, vilket är en ytterst dålig idé, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Kunskapsskolan avstyrker förslagen om central dimensionering av utbildningsutbudet samt begränsning av fristående skolors möjlighet att etablera sig och växa.

- Vi menar att ungdomarnas intresse, motivation och framtidsplaner måste vara styrande för vilken utbildnings de väljer. Det handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande och en framtid på en i stora delar okänd arbetsmarknad, säger Fredrik Lindgren.

Läs Kunskapsskolans yttrande här. Pdf, 178.6 kB, öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018