Om företaget
Jobba hos oss

Ny rapport: Så gick det för Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets elever

Kunskapsskolan har släppt ytterligare en rapport med anledning av sitt 20-årsjubileum. Rapporten handlar om vilka elever som har gått i Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor och hur det gick för dem efteråt.

Efter 20 års verksamhet var det dags att analysera och utvärdera de övergripande resultaten. Kunskapsskolan tog hjälp av forskarna Dany Kessel och Elisabet Olme som har skrivit rapporten utifrån data från SCB.

- Vi ställde oss frågan vad vi har gjort för skillnad för våra elever, jämfört med om de hade gått i en annan skola. Då behövde vi veta hur vårt elevunderlag har sett ut genom åren, hur eleverna har klarat sig i skolan och hur det har gått efteråt, säger Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande för Kunskapsskolan i Sverige.

Vilka elever har Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet haft?
- På grundskolan har vi haft ett genomsnittligt starkare socioekonomiskt underlag än andra skolor, med många välutbildade föräldrar och 20 procent med utländsk bakgrund, vilket är 10 procentenheter färre än i jämförelsegruppen. Intressant nog ser det annorlunda ut på gymnasiet. Något fler av Kunskapsgymnasiets föräldrar har påbörjat en högre utbildning, jämfört med andra skolor. Samtidigt har 50 procent utländsk bakgrund, till skillnad mot 30 procent på andra skolor, säger Cecilia Carnefeldt.

Varför tror du att välutbildade har varit mer benägna att välja Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet?
- Att välja en friskola i början av 2000-talet var något helt nytt och oprövat. Kunskapsskolan var dessutom särskilt annorlunda med en personligt utformad utbildning, så det krävdes nog en del medvetenhet att göra det valet. De senaste åren har vi sett att ett aktivt skolval blir allt vanligare och att föräldrar oavsett utbildningsbakgrund engagerar sig i valet. Jag hoppas och tror att detta kommer jämna ut sig med tiden, säger Cecilia Carnefeldt.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i rapporten?
- Jag tar framför allt med mig att våra elever har lyckats bättre än elever på andra skolor, både på grundskolan och gymnasiet. Särskilt glädjande är att de av våra elever som har lyckats allra bäst jämfört med motsvarande grupper som har gått i andra skolor är pojkar med utländsk bakgrund från hem där utbildningsnivån är lägre. Det stödjer mig i övertygelsen att en personligt utformad utbildning fungerar, oavsett förutsättningar, säger Cecilia Carnefeldt.

Läs hela rapporten här. Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018