Om företaget
Jobba hos oss

Petri Partanen i ny rapport om lärande samtal

Hur kan medvetna samtal stödja eleverna i deras lärande och utveckling? Om det handlar Kunskapsskolans senaste jubileumsrapport skriven av Petri Partanen, fil. dr i psykologi.

Samtalet mellan lärare och elev har alltid varit centralt i Kunskapsskolans arbetssätt. Genom personliga handledningssamtal på grundskolan och studiecoachsamtal på gymnasiet får eleverna individuell guidning av sin lärare.

Men vad säger forskningen om samtalets betydelse för elevens utveckling och lärande? Hur kan lärande samtal hjälpa eleverna att se paralleller och mönster mellan nya och tidigare kunskaper och utveckla förståelse för sitt eget lärande? Det är temat i den fjärde och sista i serien av jubileumsrapporter som tagits fram med anledning av Kunskapsskolan fyllt 20 år.

Rapporten är skriven av Petri Partanen, som är fil. dr i psykologi, leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har både lång erfarenhet från elevhälsoarbete i skolans värld och som utbildare och handledare i det svenska skolsystemet.

- I rapporten fokuserar jag på två teman där lärande samtal och språk kan främja lärandet. Dels när det gäller elevers förmåga att lära sig förstå samband och relationer och dels deras förmåga att reflektera kring sig själva och styra sig i lärandet med stöd av just samtal, säger Petri Partanen.

Förmågan att upptäcka samband

Varför är detta så viktigt?
-I kärnan av elevers kunskapsutveckling finns förmågan att kunna upptäcka samband, förstå hur saker hänger ihop och koppla ihop förkunskaper med nya kunskaper. Det finns forskning som tydligt visar att denna typ av förmåga kan främjas genom att aktivera elevernas tänkande i undervisningen. Där spelar frågor, samtal och återkoppling en viktig roll. Parallellt med detta behöver eleverna också reglera sitt lärande med allt större eget ansvarstagande ju äldre de blir, säger Petri Partanen.

Han menar att detta för många elever är en utmaning och att språk och samtal då utgör ett stöd för dem i att kunna få syn på goda strategier i lärandet.

- I god undervisning ser jag att lärare gör just det här. Med hjälp av frågor och ledtrådar knuffar de eleverna i rätt riktning, både när det handlar om hur de förstår saker men också hur de kan planera och genomföra uppgifter under lektionerna.

Tre tips för bra samtal

Hur kan genomtänkta och strukturerade samtal förbättra elevernas inlärningsprocess?
- Att göra kunskaper tillgängliga i undervisningen är en del i arbetet. Genom väl formulerade frågor och till exempel klassrumsdialoger kan man få eleverna att upptäcka samband och mönster och det är viktigt. Ett klassrum där eleverna arbetar tyst för sig själva måste balanseras med explicit undervisning, lärande samtal och klassrumsdialog.

Kan du ge tre tips för hur man skapar bra samtal i sin undervisning?
- Klassikerna är väl att ha väl förberedda lektioner med ett tillgängligt kunskapsinnehåll att diskutera. Ett klassrumsklimat med goda relationer och trygghet är också viktigt, så att eleverna vågar tänka högt. Precis som en genuin nyfikenhet inför hur de tänker kring sådant som kan locka fram goda samtal. Men det är faktiskt bra att fråga eleverna hur man skapar bra samtal i klassrummet och göra dem uppmärksamma på vilken roll klassrumssamtal kan ha i att de lär sig, säger Petri Partanen.

Läs rappoorten här. Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018