Om företaget
Jobba hos oss

Styrelseordförande Cecilia Carnefeldt.

Cecilia Carnefeldt invald i BRIS: ”Alla barn ska kunna känna sig trygga”

Sedan starten för 20 år sedan har styrelseordförande Cecilia Carnefeldt varit med och byggt upp Kunskapsskolan. Nyligen blev hon invald i BRIS förbundsstyrelse för den kommande 2-årsperioden.
Jag känner mig enormt stolt över att ha fått det här förtroendet, säger hon.

För några år sedan var Cecilia Carnefeldt engagerad i BRIS lokalt i Stockholm. Nu har hon fått ett annat uppdrag inom organisationen på riksplanet - som ledamot i styrelsen.
– Det känns väldigt roligt att vara tillbaka i en ny roll. Att få se all utveckling som har skett och vara med om nästa steg i BRIS resa, säger hon.

Vilka förväntningar har du?
– BRIS är en mycket professionell organisation med hög kompetens hos både medarbetare och styrelse. Jag tror att jag kommer lära mig mycket genom det här uppdraget kring hur barn – vår framtid – mår. Men jag hoppas naturligtvis också kunna bidra till att organisationen ska kunna fortsätta utveckla sitt viktiga arbete, att BRIS ska finnas där för alla barn som behöver det.

Hur kommer dina erfarenheter från skolvärlden komma till nytta i den nya rollen?
– Drygt 20 år i skolans värld har lärt mig vad skolans förutsättningar betyder för barn och unga, hur skolan och vårt skolsystem fungerar och hur viktig skolan är när det gäller stöttning av elever. Samma erfarenheter har jag även från det internationella planet, skolperspektivet är en oerhört viktig aspekt av barns mående. Pandemin har inneburit att frågan om elevernas välbefinnande har kommit högt upp på agendan för alla skolor inom vårt internationella nätverk, och jag har fått en ordentlig inblick i hur vi arbetar med de här frågorna både på central och lokal nivå.

Vilka frågor inom BRIS arbete tror du kommer bli extra viktiga under de närmaste två åren?
– BRIS vill finnas till för alla barn alltid. Det handlar om att finnas där och finnas när barn behöver det. Nyligen har BRIS börjat ha öppet 24/7, något som har varit en ambition länge. Jag tror att mycket av arbetet de kommande åren kommer handla om att fortsätta jobba för att nå alla barn. Att alla barn vet att BRIS finns och på vilket sätt de kan få stöd när det behövs. I svallvågorna efter pandemin, när många har blivit av med den trygghet som skolan ger, är behovet av stöd större än någonsin. Och för att nå de grupper av barn som vi inte når idag, till exempel barn i utanförskapsområden, behöver vi ännu mer synlighet och närvaro.

Vad brinner du mest för när det gäller barns rättigheter i samhället?
– Att alla barn ska ges förutsättningar att leva ett bra liv. Att alla barn respekteras, känner sig trygga och får utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar. Det är så viktigt, säger Cecilia Carnefeldt.

Läs mer:
Cecilia Carnefeldt: Jag har världens bästa jobb

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018