Om företaget
Jobba hos oss

Kunskapsskolans hantering av covid-19 under höstterminen 2021

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats., Skolverkets Länk till annan webbplats., Arbetsmiljöverkets  Länk till annan webbplats.och de regionala smittskyddens rekommendationer för skolor. Våra åtgärder för att minska risken för smittspridning uppdateras löpande utifrån nya beslut av myndigheterna samt hur situationen utvecklas.

Vår utgångspunkt är att bedriva undervisning på plats i skolans lokaler för samtliga elever. Vi informerar elever, medarbetare och vårdnadshavare regelbundet om de riktlinjer, rekommendationer och allmänna råd som gäller i varje skolas region. Varje skola har vidtagit omfattande åtgärder för att minska trängsel och risken för smittspridning i skolan.

Beslut kan tas om fjärr-/distansundervisning om smittspridningen är hög lokalt eller nationellt. Beslut om fjärr-/distansundervisning sker efter rekommendation från smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten eller regeringen. Fjärr-/distansundervisning kan även ske om antalet frånvarande medarbetare är för stort för att skolan ska kunna ha öppet.

Kunskapsskolan följer även de regionala smittskyddens instruktioner för smittspårning vid eventuella fall av bekräftad covid-19 med koppling till en skola.

Alla skolor följer Kunskapsskolans interna riktlinjer för hantering av covid-19, som uppdateras löpande utifrån hur situationen i samhället utvecklas. Våra interna riktlinjer finns tillgängliga för samtliga medarbetare via vårt intranät, Kunskapsporten.

Om du vill få mer information om hur en viss skola har anpassat sin undervisning ber vi dig att kontakta skolans rektor. Vid frågor som gäller symtom, testning eller liknande ber vi dig kontakta 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018