Om företaget
Jobba hos oss

Kunskapsskolans pedadogik- och utvecklingschef Stina Myringer-Karlsson.

Resultat av spännande Ifous-program om aktionsforskning presenteras

Forskarna Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke har under tre år lett aktionsforskning med 200 lärare, rektorer och förvaltningsledare, bland annat från Kunskapsskolan. Under en öppen konferens nu i slutet av september presenteras resultatet av Ifous-programmet ”Lärares praktik och profession”.
- Vi har lärt oss mycket, säger Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingschefen Stina Myringer-Karlsson.

Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke är alla knutna till Göteborgs universitet. De har under en längre period arbetat med Ifous FoU-program ”Lärares praktik och profession” . Syftet har handlat om att skaffa sig ny kunskap om samarbete. Men också att få till ett kollegialt arbetssätt och genom det bidra till att lärare formulerar och löser sina egna problem.

Kunskapsskolan är en av fyra huvudmän som har ingått i programmet. Det berättar pedagogik- och utvecklingschefen Stina Myringer-Karlsson.

Hur kom det sig att Kunskapsskolan gick med i det här?
– Vi tyckte det var spännande med ett långsiktigt program där undervisningen var i fokus och lärarna skulle få möjlighet att undersöka frågeställningar i sin egen undervisning. Det lockade också att programmet skulle ledas av forskare. Sedan har vi varit nyfikna på aktionsforskning som metod och har dessutom flera skolor som jobbat med lärgrupper. Det gjorde att den här möjligheten verkade vara en bra fortsättning och utveckling.

Vilka skolor var med?
– Kunskapsskolan Uppsala Norra och Kunskapsgymnasiet Norrköping, säger Stina Myringer-Karlsson.

Utbildningsministern deltar

Hon berättar att resultatet av forskningen ska presenteras på en öppen konferens den 29 september. Flera intressanta frågor kommer då att diskuteras: Vilka utvecklingsresultat har nåtts? Vilka forskningsresultat har nåtts? Hur kan lärare utveckla sin praktik och stärka sin profession? Vad är rektorernas och huvudmännens roll?

Utbildningsministern Anna Ekström är en av dem som kommer att delta i konferensen tillsammans med professorn Björn Åstrand, skolexperten Per Kornhall och Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund. Även Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke medverkar samt lärare, rektorer och förvaltningsledare från Hässleholm, Kunskapsskolan, Eskilstuna och NTIG. Två av Kunskapsskolans lärare kommer dessutom att vara med i en paneldiskussion och berätta om hur det har varit att delta i programmet, med bland andra språkläraren Sara Bruun och gymnasieläraren Simon Eksmo. Ett samtal som handleds av Karin Hermansson.

”Spännande att få en avslutning”

Stina Myringer-Karlsson ser fram emot dagen.
– Vi har jobbat med det här i tre år och nu ska det bli spännande att få till en avslutning. Under dagen kommer det att publiceras en rapport, där vi som huvudman har skrivit ett kapitel. Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke kommer också att delge den forskning som har skett parallellt med att lärarna jobbat med aktionsforskning, säger Stina Myringer-Karlsson.

Hur kommer Kunskapsskolan att arbeta vidare med resultaten?
– Vi har lärt oss mycket genom det här programmet, som vi hoppas kunna sprida till fler skolor. Det handlar egentligen inte om specifika resultat i sig utan just om att lärare och skolor långsiktigt och kontinuerligt hittar en struktur för att ständigt undersöka sin praktik, sin undervisning och sedan titta på vilka resultat det ger. Genom det ökar kunskapen om vad som händer i undervisningen och hur den möter elevernas behov. Något som utvecklar undervisningen och på sikt elevernas resultat. De två skolor som deltagit kommer att fortsätta arbeta med aktionsforskning som metod även fortsättningsvis.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018