Om företaget
Jobba hos oss

Christian Wetell.

Delaktighet centralt när Kunskapsskolan blickar mot 2025


Under det senaste läsåret har Kunskapsskolan startat ett arbete med nya mål som hela verksamheten ska jobba med i ett längre perspektiv.
– Målet är att ligga i framkant när det gäller undervisning och samhällsfrågor men också att ge alla våra medarbetare möjlighet att utvecklas i sin profession, säger Christian Wetell, om bakgrunden till arbetet med Fokusområden 2025.

Totalt handlar det om tre fokusområden; undervisning i framkant, hållbarhet i allt vi gör och professionell utveckling. Och det är Kunskapsskolans medarbetare som tillsammans har tagit fram dem. Christian Wetell, grundskolechef och ordförande i styrgruppen för Fokusområden 2025, berättar mer.

– Arbetet startade i samband med Kunskapsskolans 20-årsjubileum för drygt ett år sedan. I workshops med alla medarbetare fick alla vara med och tänka till kring vad Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet ska vara i framtiden men också vad som behöver utvecklas för att nå dit, säger Christian Wetell.

Tre tydliga fokusområden

Efteråt summerades arbetet och tre tydliga fokusområden utkristalliserade sig. Därefter fick alla anmäla intresse att vara med i de arbetsgrupper som nu har haft sina första träffar.

– I alla grupper har vi en mångfald av deltagare från huvudkontoret och skolorna, med olika professioner och specialkunskaper. De ska ta fram en plan med aktiviteter och mål som kommer att presenteras på en rektorskonferens i december. Under våren kommer alla medarbetare och elever att involveras i aktiviteterna, berättar Christian Wetell.

Vad är målet med arbetet?

– Att vi ska utvecklas inom dessa tre områden. För att kunna göra det behöver vi ta fram tydliga mål, en grundläggande plan för vilka aktiviteter som ska genomföras, och olika sätt att mäta och följa upp att vi verkligen utvecklas i linje med målen.

Vad tycker du är viktigt i arbetet med Fokusgrupper 2025?

– Det är att skapa en stor delaktighet i hela organisationen. Att vi gemensamt kommit fram till vad vi ska fokusera på framöver genom att diskutera tankar och idéer. Självklart gör vi saker redan nu som vi ska utveckla, men det är också viktigt att ha en långsiktig plan. Jag ser fram emot att få följa utvecklingen inom dessa viktiga områden och det är fantastiskt roligt att se vilket engagemang de skapar på skolorna, säger Christian Wetell.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss. Öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018