Om företaget
Jobba hos oss

Helena Berggren, Ansvarig för biblioteksprojektet.

”Läsning är bra för skolarbetet - och livet”

Satsningen har resulterat i ett bättre grundutbud av tryckta böcker, tillgång till 34 000 e- och ljudbokstitlar och hundratals boktips från eleverna.
För drygt två år sedan startade Kunskapsskolans pedagogikavdelning bibliotektsprojektet.
– Att främja läsning är viktigt både för skolresultaten i alla ämnen och för livet i stort, säger projektansvariga Helena Berggren.

De senaste åren har det kommit flera rapporter och studier om att läsning bland barn och unga går ner. I och med detta och tillsammans med en vilja att nysatsa på skolbiblioteken drog Kunskapsskolans pedagogikavdelning för drygt två år sedan i gång bibliotektsprojektet.

– I grund och botten är det en satsning på läsning: Att stärka elevernas läsning i skolans alla ämnen. Ett sätt att få våra skolbibliotek levande. Att läsningen blir en resurs och ett effektivt verktyg i undervisningen, säger Helena Berggren, som arbetar på Kunskapsskolans pedagogikavdelning.

Hon är lärare i svenska och svenska som andraspråk, brinner verkligen för läsning och är själv en boknörd.

– Alla elever har inte tillgång till litteratur i sin hemmiljö. Då är det viktigt att skolan kan erbjuda det. Blir våra elever bättre läsare kan de nå längre. Att det funkar med läsningen är A och O i skolan såväl som senare i yrkeslivet, säger Helena Berggren.

”Sett till att det finns en bra bas av böcker”

Först ut i projektet var skolbiblioteken på Kunskapsskolan. Alla grundskolor fick utse en person som ansvarar för biblioteket och som samverkar med bibliotektsansvariga på de andra skolorna.

– Vi gjorde också en inventering och tittade på grundutbudet av böcker på våra skolor. Var det anpassat för våra olika åldersgrupper, nivåer och språk? Fanns det en blandning av exempelvis genrer och teman? Det vi upptäckte var att det såg väldigt olika ut på olika skolor. Utifrån det köpte vi in böcker för att se till att det fanns en bra bas av titlar på alla våra bibliotek, säger Helena Berggren.

Hon berättar att även ett nytt utlåningssystem köptes in så att det skulle bli enkelt för eleverna att låna böcker och få en översikt över skolans samlade titlar. Biblioteken fick dessutom en ansiktslyftning för att skapa en plats som skiljer sig från resten av skolan; en trivsam miljö där eleverna kan känna lugn och ro.

– Så att de får positiva associationer till bibliotek överlag, säger Helena Berggren.

”Satsa på digital läsning”

Med ombyggnationer och nybyggnationer har bland annat Spånga och Enköping fått helt nya bibliotek. Sedan 2020 ingår även Kunskapsgymnasiet i projektet och Helena Berggren har påbörjat samma resa med de sju gymnasiebiblioteken som hon gjort med grundskolan. En del av arbetet har dessutom varit att satsa på digital läsning, berättar hon.

– Idag konsumerar vi litteratur på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kan välja att läsa en fysisk bok, en e-bok eller en ljudbok. De digitala varianterna har fått stort genomslag de senaste åren och därför har vi idag även 34 000 e- och ljudböcker i vår katalog.

Helena Berggren menar att skolan måste följa med i utvecklingen och att de digitala alternativen inte utesluter de fysiska.

– Det handlar inte om det ena eller det andra. Vi kan använda både och. Eleverna kan jobba med läsning när de läser tryckta böcker eller e-böcker men också träna på att lyssna genom att välja en ljudbok. Det gäller att arbeta med olika strategier för att ta del av böcker på olika vis. Det är så det kommer vara för våra elever genom livet. De kommer att behöva ta ta till sig böcker, texter och information på flera sätt.

”Vi har fått in flera hundra boktips”

På Kunskapsskolans digitala plattform har skolbiblioteken också fått en egen sida där elever bland annat kan lägga upp sina egna boktips.

– Vi har fått in flera hundra tips. Det är så roligt att se. Och precis som den positiva respons vi har fått från många skolor när det gäller bibliotektsprojektet, blir detta ett litet kvitto på att läsning är ett område som är viktigt att satsa på och något vi kan ge eleverna.

Varför brinner du själv så mycket för läsning?

– Det har jag alltid gjort. Jag älskar att gå in i en annan verklighet. Om vi pratar om skönlitterär läsning tycker jag att den låter dig göra just det mer än något annat medium. Du kommer in i en annan persons känslor och ser världen med hens ögon. Det är viktigt även ur demokratisynpunkt. Vi vidgar våra föreställningsvärldar och upplever saker ur andras perspektiv. Det är helt fantastiskt när man som lärare lyckas och ser hur elever blir frivilliga läsare.

LYSSNINGSTIPS Lyssna gärna på Kunskapsskolans podd Skolprat och avsnittet om läsning där Helena Berggren är gäst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

”Många är engagerade i vilka böcker vi ska köpa in”

Maria Johansson på Kunskapsskolan Jönköping har arbetat hårt för att höja kvaliteten på skolans bibliotek. Vad har varit din roll i projektet?

– När jag började här för snart tre år sedan märkte jag att i stort sett inga elever besökte biblioteket. I och med den här satsningen fick jag i starta upp ett helt nytt bibliotek i en större lokal. Min roll har sedan varit att få igång läsningen på skolan och få eleverna att låna böcker.

 

Maria Johansson, Kunskapsskolan Jönköping


Vad har varit viktigt i det här arbetet?
– Att få till en stor variation när det gäller vårt bokutbud. Jag har lyssnat på eleverna, läst på om nyutkomna böcker och tagit del av boktips inför mina inköp. Under den tid per dag som jag sedan har haft biblioteket öppet är det alltid elever där och lånar böcker. Det visar att det är viktigt att biblioteket är tillgängligt för dem.

Varför ska skolan satsa på sina bibliotek, tycker du?
– All forskning visar att läsningen är otroligt viktig. Idag är det mycket annat som fångar barnens uppmärksamhet. Som skola har vi möjlighet att arbeta med motivationen till läsning och att våra elever blir goda läsare. Att ha ett bibliotek med ett brett utbud är viktigt för att vi ska lyckas med det. För om eleverna inte söker sig till böckerna så får böckerna komma till dem.

Vad har ni fått för respons från eleverna på det nya biblioteket?
– Innan var det i stort sett ingen som lånade böcker. Nu har intresset växt, särskilt på mellanstadiet. Det har blivit ett rejält uppsving när det gäller läsning på skolan och många är engagerade i vilka böcker vi ska köpa in.

Du har varit med i Kunskapsskolans centrala grupp för biblioteksansvariga på skolorna. Hur har ni samverkat?
– Vi har haft 2–3 träffar per termin med olika innehåll där vi delat med oss av tips och idéer. Vi har diskuterat allt från olika böcker till hur vi kan arbeta läsfrämjande på skolorna. I våras pratade vi bland annat om hur vi ska få eleverna motiverade utifrån boken ”Klaras läsprepp”. Det var mycket givande.

Hur arbetar ni med läsfrämjande insatser på Kunskapsskolan Jönköping?
– Vi gör massor! På mellanstadiet har vi haft ett ämnesövergripande arbete i arbetslaget. Tillsammans har vi jobbat för att öka läsförståelsen och arbetat med hur man på olika sätt tar sig an en faktatext. Men vi har också arbetat med ord och på basgruppsamlingarna har vi haft högläsning ur en skönlitterär bok, som vi reflekterat och diskuterat kring. Dessutom har vi haft extra lästräning och så jag har varit ute i klasserna och pratat om böcker, bara för att nämna några saker.

Är du du intresserad av att abreta hos oss - läs mer om våra lediga tjänster. Öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018