Om företaget
Jobba hos oss

Elin Holm, Markus Brunfelt och Karin Rådberg har alla jobbat med F-3-projektet.

Full fart i Kunskapsskolans första lågstadium


I augusti förra året hälsade lärarna i Kunskapsskolans första förskoleklass och lågstadium sina elever välkomna till det nya läsåret.

– Jag är övertygad om att vi har mycket att lära av att arbeta med yngre barn, säger Björn Nyman, rektor på Kunskapsskolan Borås, som i augusti slog upp portarna till en helt ny skolbyggnad för F-3.

21 år efter att de första Kunskapsskolorna startade var det hösten 2021 dags för ett nytt steg. Som första skola drog Kunskapsskolan i Borås igång fritidshem och undervisning i de lägsta årskurserna.

– Vi hade länge funderat på om det inte var dags utöka vår verksamhet så att den täcker hela åldersspannet. Tidigare hade vi bara haft elever från årskurs 4-9, säger Markus Brunfelt, biträdande grundskolechef på Kunskapsskolan.

Tillsammans med Karin Rådberg och Elin Holm, på Kunskapsskolans pedagogikavdelning, startade han arbetet med att vidareutveckla verksamhetens pedagogik för att den skulle passa en yngre målgrupp.

– Vi visste att vi hade ett pedagogiskt koncept som skulle kunna gynna yngre elever och att det fanns en stor efterfrågan på fler utbildningsplatser hos oss i alla åldrar, säger Markus Brunfelt.

Yngre elever betydde också ett behov av fritidshem, något som även det var helt nytt för Kunskapsskolan.

– Vi hade den pedagogiska kompetensen, även om en det behövdes en del utveckling av vår pedagogiska modell s för att undervisningen skulle passa i de lägre åldrarna. Det handlade bland annat om att se till att pedagogiken inte var åldersbunden, att arbeta mer grupporienterat, stärka den tidiga läsinlärningen och utveckla bildstödet i den loggbok som vi använder för att stödja eleverna i deras skolarbete.

Inför starten var intresset för Kunskapsskolans satsning på F-3 stort.


Har fokuserat på att skapa trygghet

Markus Brunfelt menar att mycket av arbetet har fokuserat på att skapa trygghet, säkerställa ett professionellt bemötande och skapa anpassade undervisningsstrukturer.

– Praktiskt betyder det till exempel att träna elevens grupptillhörighet, bygga koncept inom ramen för hemklassrum och utveckla formerna för vårt tematiska arbete inklusive utomhuspedagogik.

Elin Holm, som delar sin tid mellan arbetet som lärare i bild och slöjd på Kunskapsskolan Norrköping och en tjänst på Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning, håller med.

– Vi ser klara fördelar med att låta eleven undervisas efter vår pedgogiska modell redan från sin första skoldag, säger Elin Holm.

Precis som för de äldre eleverna handlar det om att utveckla individuella förmågor och hitta ett förhållningssätt till sin kunskapsutveckling, menar hon.

– Självklart är lek och andra aktiviteter en del av elevernas vardag. På samma gång tillför vi en medvetenhet genom moment som planering, reflektion och att sätta upp mål, säger Elin Holm.

Här syftar hon bland annat på de personliga handledningssamtal, som alla elever inom Kunskapsskolan har inplanerade på sitt schema. Det är en viktigt del i pedagogiken och syftar till att hjälpa eleverna att komma vidare och få syn på sin egen utveckling.

När det gäller åldrarna F-3 menar Elin Holm samtidigt att det var viktigt att tänka nytt jämfört med hur vi har arbetat med högre årskurser.

– Det kräver en annan metodik och andra verktyg för att genomföra ett personligt handledningssamtal med en sexåring än vad det gör med en äldre elev, förklarar hon.


Björn Nyman, rektor på Kunskapsskolan Borås.


”Vi lär tillsammans, samverkar och samarbetar”

Elin Holm menar man rekryterade den kompetens som saknades, samtidigt som Kunskapsskolans pedagoger och medarbetare var väl förberedda på uppgiften. Att det handlar om att arbeta långsiktigt, lägga en grund för varje elev och tidigt fokusera på att öka elevens förståelse. Något som under hösten har skett genom nya lektionsformer och teman i den personliga handledningen, vilken har genomförts individuellt och i grupp vid vartannat tillfälle.

– I förskoleklassen arbetar man ju inte ämnesvis. Däremot tränar vi olika förmågor som till exempel språk och kommunikation, berättar Elin Holm. Vi lär tillsammans, samverkar och samarbetar.

Inför förra hösten byggdes en helt ny skolbyggnad i Borås. Samtidigt togs planer för skolmiljöer, inom- och utomhus fram, för att säkerställa att skolan lokalmässigt var redo att ge eleverna en stimulerande miljö både före, under och efter skoldagen.

En annan viktig del var rekryteringen av lärare i lågstadium och fritidshem . Det arbetet blev Kunskapsskolan Borås rektor Björn Nyman klar med i slutet av våren 2021.

– Väldigt många var intresserade och vi hittade en bra mix av personer och erfarenheter, säger han.

Inför starten var intresset för Kunskapsskolans satsning på F-3 stort. Den 2 augusti drog fritidshemmet igång sin verksamhet och skolan två veckor efter det.

– Jag är övertygad om att Kunskapsskolan har mycket att lära av att arbeta med yngre barn som sen följer oss upp i åldrarna. Det, tillsammans med vår inarbetade pedagogik, kommer att ge ännu fler elever en bra start på sin skolgång.

Björn Nyman menar att ju tidigare man lär känna eleverna desto tidigare går det att sätta in rätt stöd vid till exempel läsinlärning.

– Det summerar på pricken Kunskapsskolans ambition när det gäller den nya utbildningssatsningen; Att ge varje elev det stöd och de utmaningar som han eller hon behöver för att utvecklas och nå sin fulla potential i livet, säger Björn Nyman.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss. Öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018