Om företaget
Jobba hos oss

Kunskapsskolan antar elever via syskonförtur och kötid.

Kunskapsskolans antagning utan anmärkning


Kunskapsskolan i Varberg är en av 30 skolor vars antagning har granskats av Skolinspektionen. Inspektionen visar att skolans antagning uppfyller alla författningskrav på området.


Kunskapsskolan antar elever via syskonförtur och kötid. Kön administreras centralt och varje barn får ett könummer när det anmäls till kön.

- Vi har ett transparent kösystem där det är enkelt att förstå hur man får en plats på skolan och alla vet vilken plats i kön man har. Det är väldigt viktigt för att ha en rättssäker och rättvis antagning, säger Fredrik Lindgren, vd på Kunskapsskolan.

Av Skolinspektionens granskning framgår att många skolor får kritik för att använda fler urvalsgrunder än de har informerat om, hur färdighetsprov genomförs samt att för mycket information om eleven efterfrågas.

- Vi är benhårda på våra urvalsgrunder, det är bara kötid och syskonförtur som gäller. Vi använder inga färdighetstest och efterfrågar inte mer information om eleven än vi behöver. Vilka förkunskaper eller förutsättningar eleven har spelar ingen roll för möjligheterna att få en skolplats, säger Fredrik Lindgren.

Kunskapsskolan välkomnar Skolinspektionens granskning och vill gärna se ett utvecklat skolvalssystem som genomsyras av transparens och samverkan.

- Framförallt elever och vårdnadshavare skulle vinna på att kunna göra sitt skolval på ett ställe och rangordna sitt val av skolor. Detta skulle även ge skolorna en bättre planeringshorisont och risken att göra fel blir mindre, säger Fredrik Lindgren.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018