Om företaget
Jobba hos oss

Nya Sverigechefen Kerstin Wirstedt

Nya Sverigechefen: ”En bra skolverksamhet sätter eleven i centrum”


För nästan två år sedan lämnade hon sitt uppdrag som grundskolechef för Kunskapsskolan - och gick i pension. Nu är Kerstin Wirstedt tillbaka som Sverigechef och tar över rodret efter vd:n Fredrik Lindgren.

- Mitt engagemang för Kunskapsskolan är stort och det tog inte många månader för mig att inse att pensionärslivet kan vänta, säger hon.

Första gången hon klev in i en Kunskapsskola var 2004. Under 16 år och fram till pensionen hann Kerstin Wirstedt sedan med en rad olika uppdrag inom verksamheten. På listan står rektor, regionchef och grundskolechef.

Nu är hon tillbaka, som vanligt full av arbetsiver, i den nya rollen som Sverigechef.

Grattis till nya jobbet! Hur kom det sig att återvände?
- Det var helt enkelt så att Kunskapsskolans styrelseordförande Cecilia Carnefeldt ringde mig och frågade om jag var intresserad av den här tjänsten. Jag tackade ja direkt! Mitt engagemang för verksamheten är stort och jag kände att pensionärslivet kan vänta.

Hur ser din första tid ut?
- Jag känner verksamheten sedan tidigare men jag har varit borta i nästan två år. Min plan är därför att börja med att prata med medarbetarna så att jag kan få en uppfattning om nuläget. Mycket har hänt under tiden jag har varit borta.

Vad kommer att vara viktigt för dig i rollen som Sverigechef?
- För mig är det viktigaste att skolorna får de verktyg och det stöd de behöver för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt. Varje beslut som vi fattar måste ha våra elever som utgångspunkt. Vi måste hela tiden ställa oss frågan ”gynnar det här eleverna?”.

”Eleverna behöver trivas i skolan”

Vilka mål vill du jobba mot?
- Under de senaste två åren har det pågått ett stort och gediget arbete med nya mål för 2025. Där står hållbarhet, professionell organisation och undervisningsutveckling i fokus. Det arbetet kommer jag att engagera mig i och fortsätta med.

Hur ser en bra skolverksamhet ut?
- En bra skolverksamhet sätter eleven i centrum och bedriver kvalitativ undervisning så att eleverna når kunskapskraven och goda betygsresultat. Men för att eleverna ska nå goda studieresultat behöver de trivas, känna sig trygga och ha studiero, det kräver engagerade och kunniga lärare och en driven rektor.

Hur ser du på framtiden för Kunskapsskolan?
- På grundskolan pågår arbetet för fullt för att vi ska växa ännu mer. Vi kommer inom de närmsta åren att starta flera nya skolor och utöka befintliga verksamheter med fler låg- och mellanstadium . För gymnasiet så handlar det om att fortsätta jobba med att förbättra verksamheten. Redan idag har vi kommit långt i det arbetet. Studieresultaten och nöjdheten har ökat, precis som antalet elever. Det är roligt att se.

”En bra ledare är lyhörd, ansvarstagande och engagerad”

Du har en lång bakgrund inom Kunskapsskolan, hela 16 år. Hur kommer det sig att du har stannat så länge?
- Jag har alltid trott på Kunskapsskolans pedagogiska modell och har fått möjlighet att utvecklas som ledare i flera olika roller. Det är både anledningen till att jag har stannat i organisationen i många år och att jag nu väljer att komma tillbaka.

Hur är en bra ledare?
- En bra ledare är lyhörd, tydlig, ansvarstagande och engagerad, men sedan får man gärna vara glad också. Det tror jag på!

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018