Om företaget
Jobba hos oss

Ann-Sofie Jägerskog och Iann Lundegård var två av föreläsarna på Kunskapsskolans förstelärarkonferens.

Inspiration och nätverkande på Kunskapsskolans förstelärarkonferens


Undervisningsutveckling och hållbarhet var temat för årets förstelärarkonferens, där drygt 150 lärare från Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet deltog.
– Det känns väldigt roligt att kunna ge våra förstelärare den här möjligheten att utvecklas i sin roll, säger Sebastian Björnhammer, projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolans pedagogikavdelning.

Iann Lundegård, Ann-Sofie Jägerskog och Inger Eriksson var dagens externa föreläsare. Programmet innehöll också gruppdiskussioner och en presentation av förstelärare från Kunskapsskolan Lund om deras hållbarhetsarbete.

– Vi inom Kunskapsskolan har en stark grund att stå på i vår undervisning tack vare vår pedagogiska modell, men vi drivs ju också hela tiden av utveckling. I detta har våra förstelärare en väldigt viktig roll och vi på pedagogikavdelningen arbetar på flera plan för att stötta dem i deras arbete.

– Denna konferens ger ett vetenskapligt perspektiv på två av områdena i Kunskapsskolans Målbild 2025, och verktyg och inspiration för att arbeta med dem på skolorna, säger Sebastian Björnhammer.

Alla rektorer har också fått ta del av innehållet för att skapa ökad samsyn kring undervisningsutveckling och hållbarhet på skolorna. Allt för att ge bästa möjliga förutsättningar för förstelärarnas arbete.

Hållbarhet ur vetenskapligt och praktiskt perspektiv

Iann Lundegård, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, föreläste om vad hållbar utveckling innebär ur ett undervisningsperspektiv.

– Iann Lundegård har forskat mycket kring undervisning på alla nivåer; grundskola, gymnasiet och lärarutbildning. I sin föreläsning belyste han vikten av att få eleverna delaktiga och engagerade i hållbarhetsfrågor, genom att visa dem att de kan agera och påverka sin omvärld, säger Sebastian Björnhammer.

Engagerade elever som vill vara delaktiga i hållbarhetsarbetet finns det gott om på våra skolor. Karin Svensson och Linda Hellvärn, förstelärare på Kunskapsskolan Lund, berättade om skolans miljöråd som eleverna har startat och drivit sedan våren 2019.

– Miljörådet i Lund är ett väldigt bra exempel på hur lyckat det blir när eleverna själva tar initiativet, säger Sebastian Björnhammer.

Utveckling av ämnesundervisning i fokus

På eftermiddagen tog Inger Eriksson, professor emerita i pedagogik, över ordet. Tillsammans med Ann-Sofie Jägerskog, lektor på Fryshusets gymnasium samt lektor och forskare vid Stockholms universitet, och Sebastian Björnhammer själv, berättade hon om kartläggningsredskapet SKU (Systematisk kartläggning av undervisningsutmaningar), som kan hjälpa skolan att få syn på ämnesspecifika utmaningar i undervisningen.

Under hösten 2021 och våren 2022 genomförde Inger Eriksson tillsammans med Ann-Sofie Jägerskog och Sebastian Björnhammer ett pilotprojekt Länk till annan webbplats.. Under konferensen lyfte Ann-Sofie Jägerskog fallgropar och nycklar som identifierades under pilotprojektet.

– SKU-redskapet testades då på flera av våra skolor, både där alla lärare på en skola involverades men även där det endast prövades i något ämneslag. Vi såg tydligt att redskapet bidrar till att lärare kan föra didaktiska samtal i sina ämneslag och sätta fokus på undervisningen utifrån ett elevperspektiv. Resultatet blev, att tillsammans med betygsprognoser, enkäter och observationer, kan SKU-redskapet bidra till ännu mer välgrundade utvecklingsarbeten, avslutar Sebastian Björnhammer.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018