Om företaget
Jobba hos oss

Docenten och forskaren Maria Andrée.

Maria Andrée är ny medlem i Kunskapsskolans vetenskapliga råd


I Kunskapsskolans vetenskapliga råd möts forskning och praktik. I våras utökades rådet med docenten Maria Andrée.

- Det känns jättespännande. Jag förväntar mig nyfikna och kritiska samtal om undervisning utifrån olika utgångspunkter, säger hon.

Kunskapsskolans vetenskapliga råd har funnits sedan maj 2019 och består av ett antal forskare inom utbildningsområdet. Tanken är att rådet ska kunna bidra med vetenskapliga perspektiv i frågor och teman som verksamheten vill utveckla. Något som sker genom fördjupande samtal, där Kunskapsskolan får feedback och vägledning i olika pedagogiska frågeställningar.

I våras fick rådet fått en ny medlem - Maria Andrée. Hon forskar i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik vid den ämnesdidaktiska institutionen på Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse fokuserar främst på naturvetenskaplig undervisning, vad det innebär att utveckla viss kunskap, men också relationen mellan undervisning och lärande.

Vad tänkte du när du fick frågan om att ingå i Kunskapsskolans vetenskapliga råd? - Jag blev förstås hedrad och tänkte att det är ett spännande, viktigt och roligt uppdrag!

Vad förväntar du dig?
- Nyfikna och kritiska samtal om undervisning utifrån olika utgångspunkter. Både olika vetenskapliga utgångspunkter som de olika forskarna i rådet representerar och de olika verksamhetsmässiga perspektiven som de olika delarna av Kunskapsskolan representerar.

Vad ser du fram emot?
- Jag ser fram emot att lära mig mer om Kunskapsskolan och det arbete med utveckling av undervisningen som pågår. Jag har samarbetat i olika former med personer inom Kunskapsskolan tidigare, bland annat inom Stockholm Teaching & Learning Studies, men nu ska det bli spännande att få ett mer övergripande perspektiv på verksamheten.

”Jag har ett stort intresse för elevernas lärande”

Vad kommer du att bidra med?
- Jag har ett stort intresse för elevernas lärande och brukar säga att det är viktigt att ha en didaktisk blick på utveckling av undervisning. Så det hoppas jag kunna bidra med, precis som erfarenheter av undervisningsutvecklande och praktiknära forskning. Och förstås ett särskilt intresse för undervisning i de naturvetenskapliga ämnena!

Den första träffen med Kunskapsskolans vetenskapliga råd som du var med på handlade om betyg och bedömning. Vad var din ingång där?
- Det som jag framförallt ville lyfta var att arbete med bedömning svarar mot olika syften. Både som lärare och skolhuvudman är det viktigt att ha klart för sig vilka olika syften bedömning och framförallt dokumentation av bedömning ska svara mot i olika sammanhang. Ibland syftar dokumentation av bedömning till att kommunicera med elever och föräldrar för att stödja eleverna lärande. Ibland handlar det istället om att skapa underlag för mig själv som lärare för att utveckla undervisningen och ibland om att säkerställa att det finns en dokumentation för kommande betygsättning som inte är personberoende. Och kanske behöver och kan bedömningspraktikerna se lite olika ut i relation till olika syften.

Du menar ju också att bedömning är spännande eftersom det är så nära sammanvävt med kunskapsfrågor.
- Ja, men precis! Vad innebär det att kunna något, hur kan ett visst kunnande komma till uttryck och göras till underlag för bedömning? Det är inte alltid säkert att de bedömningsunderlag som vi skapar mäter just det kunnande som vi är ute efter att få syn på. Det tycker jag är väldigt spännande frågor som går att undersöka på olika sätt i relation till olika ämnesinnehåll och långsiktiga mål inom olika ämnesområden, säger Maria Andrée.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018