Om företaget
Jobba hos oss

Vetenskapliga rådets nya medlemmar; Mona Holmqvist (foto: Jens C Hilner), Niclas Rönnström, Magnus Hultén (foto: Anna Nilsen)

3 nya medlemmar i vetenskapliga rådet


I Kunskapsskolans vetenskapliga råd möts forskning och praktik. I januari 2023 har rådet tre nya medlemmar. Bland andra docenten Niclas Rönnström, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
- Vi har fått ihop en spännande forskargrupp och jag ser fram emot många intressanta diskussioner, säger Sebastian Björnhammer på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning.

I maj 2019 bildades Kunskapsskolans vetenskapliga råd, som består av ett antal forskare inom utbildningsområdet. Syfte är att analysera och diskutera frågor och teman som Kunskapsskolan vill utveckla utifrån verksamheten. Under fördjupande samtal får medarbetarna från pedagogik- och utvecklingsavdelningen delta i diskussioner och för med sig lärdomar från dessa i det gemensamma arbetet med pedagogisk och didaktisk utveckling.

- Som skola kan vi inte stå still. Vi vill ständigt fortsätta att utvecklas likt såväl forskningen som samhället. Därför är den här typen av samarbeten mycket värdefulla för Kunskapsskolan, säger Sebastian Björnhammer på Kunskapsskolan, som leder arbetet med det vetenskapliga rådet.

De senaste månaderna har rådet fått tre nya medlemmar. Under hösten välkomnades Niclas Rönnström. Han var tidigare utbildningschef för rektorsutbildningen på Stockholms universitet och är docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik vid samma lärosäte. Han är numera forskningsledare, initiativtagare till Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling och han ger vetenskapligt stöd till Skolverkets arbete med Samverkan för bästa skola. Niclas Rönnström har tidigare intervjuats i Kunskapsskolans podd Skolprat. Lyssna på avsnittet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

- Vi har redan hunnit ha givande diskussioner med Niclas. Han har breda kunskaper och många intressanta perspektiv att bidra med. Bland annat när det gäller ledarskap, organisation och skolförbättring, säger Sebastian Björnhammer.

”Många nya insikter att arbeta vidare med”

Även Magnus Hultén, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Linköpings universitet och Mona Holmqvist, professor vid Högskolan Kristianstad i utbildningsvetenskap, är nya medlemmar i rådet.

Magnus Hultén har bland annat forskat i naturvetenskap- och teknikundervisning och det svenska betygssystemet. Monas Holmqvists forskningsfokus har istället varit kring neurovetenskapliga funktionsnedsättningar med ett starkt fokus på undervisning och lärande.

- Jag har pratat länge och väl med både Magnus och Mona och de ser verkligen fram emot att ingå i det vetenskapliga rådet. Jag ser framför mig en väldigt bra vår med många nya insikter att arbeta vidare med. Den första konferensen vi ska ha nu i vår kommer till exempel att handla om Kunskapsskolans pedagogiska modell och att sätta eleven i centrum, säger Sebastian Björnhammer.

Det vetenskapliga rådet består av:
Anette Olin (ordförande)
Maria Andrée
Niclas Rönnström
Magnus Hultén
Mona Holmqvist

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018