Om företaget
Jobba hos oss
Grundskolecheferna Markus Brunfelt och Karin Carlsson.

Grundskolecheferna Markus Brunfelt och Karin Carlsson.

Grundskolecheferna har ordet

Det är ett hedersamt uppdrag att få vara skolchefer för våra 30 grundskolor. Vår primära uppgift är att vara pedagogiska och organisatoriska bollplank till våra rektorer, så att de kan ge medarbetarna förutsättningar till högkvalitativ undervisning.

Det finns en enorm potential i vår pedagogiska modell, men för att få kvalitet i undervisningen krävs drivna och ansvarstagande medarbetare. Utifrån vårt perspektiv har Kunskapsskolan funnit ett svar på den fråga som hela Skolsverige har ställt sig under många år:

Hur skapar vi en skola som både är sammanhållande och samtidigt erbjuder individuella vägar utifrån varje elevs unika behov?

Inom Kunskapsskolan har vi modeller och metoder för att erbjuda eleverna en personligt utformad utbildning, något som gör oss unika i Skolsverige och som vi ska vara stolta över och fortsätta att utveckla. Under detta läsår har vi inom grundskolan prioriterat undervisningen, elevhälsoarbetet och ledarskapet. Det första området kretsar kring undervisningsnära ledarskap där vi bland annat, med stöd av vår pedagogik- och utvecklingsavdelning, har arbetat fram ett observationsmaterial med syfte att utveckla olika aspekter av undervisningskvalitet. Vi har även fokuserat på skolornas elevhälsoarbete, något som har genomsyrat hela vår organisation, där hela skolans elevhälsoarbete samt rektorernas förmåga att leda elevhälsan har uppmärksammats. Att höja den sammantagna elevhälsokompetensen kommer förhoppningsvis att leda till det absolut viktigaste i vårt uppdrag, nämligen att säkerställa elevernas trygghet och trivsel samt målet att alla elever i grundskolan ska nå betyg i alla ämnen och komma in på det gymnasieprogram som de önskar.

Sammanfattningsvis, vi grundskolechefer har ett mycket stimulerande uppdrag och i vårt praktiska arbete är skolledarna centrala och deras förmåga att bygga upp effektiva organisationer med rätt medarbetare på rätt plats, oavsett om det handlar om förstelärare, kuratorer eller vaktmästare. Alla medarbetare på grundskolan, gymnasiet och på huvudkontoret, är på olika sätt delaktiga i att våra elever mår bra och ges förutsättningar att lyckas med skolarbetet. Vi har fortfarande stora utmaningar när det gäller elevrekrytering, skollokaler, trygghet och trivsel, men vi fortsätter att ta oss an uppdraget med lust och fägring stor.

Med hopp om en härlig avslutning på läsåret och en riktigt skön sommar,

Karin Carlsson & Markus Brunfelt, grundskolechefer för Kunskapsskolan i Sverige

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018