Om företaget
Jobba hos oss
Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande Kunskapsskolan.

Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande Kunskapsskolan.

Styrelseordföranden har ordet

Det är med stolthet och tacksamhet jag ser tillbaka på året som gått. Något som alltid glädjer mig extra mycket är det enorma engagemang för eleverna som jag möter överallt i vår verksamhet. För det vill jag rikta ett varmt tack till er alla.

Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet finns till för att erbjuda något annat än det som ges i andra skolor. Till grund för det vi gör ligger vår elevsyn, där vi ser varje individ med egna drömmar, mål, förutsättningar och hinder. Vårt jobb är att skapa en utbildning med eleven i centrum, där eleven själv är med och formar sin skolgång. Det är betydligt svårare än att göra skola på det traditionella sättet. Men det ger också någonting mer. Eleven får syn på sitt eget lärande, hittar sina drivkrafter och sätter sig själv i förarsätet.

När våra elever pratar om vad de gillar bäst med sin skola är det så gott som alltid lärarna och den personliga handledningen eller studiecoachningen de nämner.

Att vår modell fungerar märks i verksamheten och syns i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är intressant och viktigt att analysera siffror och statistik, men allra mest berörs jag av de individuella resor och berättelser som jag får ta del av. Jag kan tänka mig att det är likadant för er som möter elever varje dag. De relationer som skapas är avgörande för elevernas utveckling, men de ger också oerhört mycket tillbaka.

När våra elever pratar om vad de gillar bäst med sin skola är det så gott som alltid lärarna och den personliga handledningen eller studiecoachningen de nämner. De blir sedda, bekräftade och utmanade. Tidigare elever beskriver ofta att de har haft stor nytta av att ha gått på Kunskapsskolan när de kommer till gymnasiet. De vet hur de ska planera och ta ansvar för sin utbildning och har erfarenhet av att använda strategier för att nå sina mål. Elever som lämnar Kunskapsgymnasiet kommer med liknande berättelser när de senare studerar på sin drömutbildning.

Genom vår pedagogik för en personligt utformad utbildning har vi samsyn kring hur vi ska arbeta. Med ett gemensamt språk, genomtänkt organisation och levande värderingar skapas struktur och fokus på utveckling. Vi kan vara väldigt stolta över vår pedagogiska modell, och framför allt ska vi vara stolta över hur vi använder oss av den. Det är tack vare alla skickliga och dedikerade medarbetare vår vision blir verklighet.

På gymnasiet har eleverna börjat springa ut och på grundskolan är vi framme vid den stora skolavslutningsveckan. Jag önskar er alla en riktigt fin sommar och en skön ledighet!

Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande Kunskapsskolan.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018