MENY
Hem | Nyheter | Kunskapsskolan får besök av Skolinspektionen

Kunskapsskolan får besök av Skolinspektionen

I november påbörjades Skolinspektionens stora koncerntillsyn av Kunskapsskolan. Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren välkomnar inspektionen. - Det är jätteviktigt att en utomstående part granskar vår verksamhet och ger oss feedback på hur vi kan bli bättre.

Under vintern kommer fyra grundskolor och två gymnasieskolor få en så kallad prioriterad tillsyn och sex grundskolor en bastillsyn. De skolor som inte får besök av inspektionen deltar i intervjuer som blir en del av myndighetens underlag för att bedöma verksamheten sammantaget.

- En koncerntillsyn är en stor sak som involverar alla våra skolor och vår verksamhet på central nivå. Genom vårt eget kvalitetsarbete har vi en bra bild av våra styrkor och vad vi kan förbättra, men om det finns något som vi inte har fångat upp själva vill vi naturligtvis bli uppmärksammade på det, säger Fredrik Lindgren.

Tillsynen går ut på att säkerställa att alla elever får en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer skolverksamheten utifrån ett antal faktorer, såsom undervisningens kvalitet, en studiefokuserad miljö och hur väl verksamheten följs upp.

På huvudmannanivån tittar Skolinspektionen på att skolorna har tillgång till alla de saker som huvudmannen är skyldig att tillhandahålla, exempelvis bibliotek, elevhälsa och studie- och yrkesvägledare. Skolinspektionen bedömer också huvudmannens kvalitetsarbete.

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan

– Vi har tidigare fått beröm från Skolinspektionen för vårt kvalitetsarbete, men det går alltid att förbättra sig. Det ska till exempel bli spännande att se hur det arbete vi har gjort de senaste åren med att utveckla betygsmanagement märks i kvalitetsarbetet som helhet.

Besluten för varje skola kommer cirka 30 dagar efter det genomförda besöket och för huvudmannen ca 30 dagar efter att tillsynen som helhet är avslutad. Koncerntillsynen pågår fram till februari 2018.


Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.