MENY
Hem | Nyheter | Pilotprojekt för yrkesutbildning i Indien

Pilotprojekt för yrkesutbildning i Indien

Kunskapsskolans moderbolag har tecknat ett avtal om att skapa utbildningsinnehåll för yrkesförberedande kurser för 5000 elever i Indien. Cecilia Carnefeldt, VD för Kunskapsskolan Education, vittnar om ett stort intresse för Kunskapsskolans kunnande utomlands.

Kunskapsskolans moderbolag har tecknat ett avtal med det halvstatliga indiska National Skill Development Corporation. Avtalet innebär att Kunskapsskolan i partnerskap med Manav Rachna University ska skapa utbildningsinnehåll för yrkesförberedande kurser inom IT, retail och beauty/wellness. Projektet finansieras primärt av indiska staten samt med CSR-medel från svenska företag verksamma i Indien.

- Vi har ett gediget kunnande om hur man utformar en personligt anpassad utbildning som ger både kunskaper och förmågor, som till exempel att samarbeta och ta initiativ. Det finns en otroligt stor efterfrågan på det utomlands, säger Cecilia Carnefeldt, vd för Kunskapsskolan Education.

Utbildningsmaterialet ska i ett första skede användas i ett pilotprojekt som omfattar omkring 180 statliga skolor i delstaten Haryana med start i april 2018. Utöver att skapa innehåll till kurserna som kommer att distribueras i en Learning Portal, innebär avtalet också att lärare på dessa skolor utbildas bland annat i personlig handledning.

- Vår utbildningsmodell är inte upphängd på språk, kultur eller läroplan, utan kan anpassas till olika förhållanden runtom i världen. Det gör att vi kan vara med och utveckla andra länders utbildningssystem, samtidigt som vi får med oss värdefulla erfarenheter och relationer hem.

En ny rapport från Stockholms Handelskammarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar att det finns en stor efterfrågan på utbildningstjänster utomlands och att potentialen för utbildningsexport är god. Cecilia Carnefeldt delar Handelskammarens slutsatser.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.