MENY
Hem | Nyheter | Teachmeet med fokus på ledarskapet i skolan

Teachmeet med fokus på ledarskapet i skolan

På Kunskapsskolans senaste Teachmeet möttes lärare från skolorna i Norrköping, Linköping, Nyköping, Katrineholm och Örebro. Teachmeet är ett informellt möte där lärare delar med sig av sina kunskaper till andra lärare.

Temat var “Ledarskap i skolan” och i programmet varvades framträdanden från Kunskapsskolans lärare med föreläsningar från inbjudna talare. John Steinberg, författare, föreläsare och tidigare skolledare, talade om betydelsen av det icke-verbala verktygen i ledarskapet och lärarrollen. Biträdande grundskolechef Christian Wetell gav perspektiv på ledarskapet utifrån Kunskapsskolans ide, bakgrund och kvalitetsarbete.

Två av lärarna som talade var Anne-Britt Larsson och Karolina Argenius från Nyköping.

– Att ställa sig framför 500 personer som man inte känner är inga problem, men det är betydligt svårare att bli profet i sin egen stad, skämtar Anne-Britt Larsson, om att föreläsa för sina kollegor.

De båda lärarna delade med sig av sina erfarenheter om att skapa samsyn i arbetslaget. I publiken satt lärarkollegor och andra medarbetare inom Kunskapsskolan.

– Det är nyttigt att reflektera över vad det är vi faktiskt gör, tillägger Karolina Argenius, som framhåller att det också är väldigt inspirerande att höra hur andra har löst olika frågor i arbetet.

När lärare på olika skolor inom Kunskapsskolan möts är det med olika lokala förutsättningar. Samtidigt jobbar alla med samma pedagogik och koncept. Det är en fördel, menar Anne-Britt Larsson och Karolina Argenius, vars metod för hur arbetslaget kan agera i stället för reagera när det kommer till elever med stora utmaningar, lätt kan överföras till andra skolor.

– Vi har samma utgångspunkt och en gemensam grund för våra diskussioner, säger Karolina Argenius.

Kunskapsskolans VD, Fredrik Lindgren, som också deltog som på Teachmeet, menar att nätverket av skolor är en av Kunskapsskolans främsta styrkor.

– Vi jobbar ständigt med att utveckla vår struktur för kollegialt lärande både inom och mellan skolor. Det, i kombination med att det finns karriärvägar inom företaget, gör att våra medarbetare ständigt kan utvecklas och vi når allt längre med våra elever. I ett sammanhang som Teachmeet, där kunskapsöverföringen riktigt flödar, blir det tydligt vilken oerhörd kompetens vi har inom Kunskapsskolan, avslutar Fredrik Lindgren.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.