MENY
Hem | Nyheter | Vinstmaximering inget för Kunskapsskolan

Vinstmaximering inget för Kunskapsskolan

- Vi känner inte igen oss i den mörka bilden av friskolor, säger Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren. Hos oss kommer eleven i främsta rummet.

Fredrik artikel

Den senaste tiden har debatten om friskolor tagit fart igen. Kunskapsskolan har nämnts i några sammanhang där friskolor har framställts som oseriösa aktörer som offrar elevers och lärares bästa för vinst.

- Det är helt främmande för oss – vi finns till för eleverna och våra viktigaste resurser är lärarna. Det vore fullständigt vettlöst att gambla med det som är kärnan i hela vår verksamhet, säger Fredrik Lindgren.

Kunskapsskolan startades utifrån övertygelsen om att det gick att driva skola på ett annat sätt: En personligt utformad utbildning med individen i centrum. Den pedagogiska modellen utarbetades och har under 18 år utvecklats och gett elever kunskaper och förmågor för framtiden.

- Hög kvalitet är en förutsättning för att elever ska vilja gå hos oss och lärare arbeta hos oss. Våra lärare har marknadsmässiga löner och villkor samtidigt som vi erbjuder karriärvägar, kollegialt samarbete och mycket tid med eleverna – vilket är möjligt bland annat tack vare vår pedagogiska modell och en stark central administration.Våra medarbetarundersökningar visar hög nöjdhet.

Ett vanligt argument är att friskolor drar ner på lärartätheten för att kunna göra vinst.

- Vi har lägre lärartäthet än kommunala skolor, men det betyder inte att vi har stora klasser eller lärarlösa lektioner. Vi har små klasser med normalt 21-22 elever och våra elever har mer tid med sina lärare än elever i genomsnitt och dessutom personlig handledning minst 15 minuter varje vecka. Vi har organiserat oss annorlunda för att verkligen kunna sätta eleven i centrum, säger Fredrik Lindgren.

Ett annat påstående är att friskolor gör vinst genom att locka de lättaste eleverna.

- Alla barn är unika och olika och vi välkomnar alla lika mycket. Vi ser att många elever som lockas och verkligen har nytta av vårt arbetssätt är elever med särskilda behov av olika slag, men alla mår bra av ett tydligt individfokus. Vi har också en uttalad ambition att ha nyanlända elever på alla våra skolor.

Kunskapsskolan är ett familjeägt företag som hittills aldrig har delat ut någon vinst.

- Självklart strävar vi efter en sund ekonomi med ett visst överskott som möjliggör utveckling och investeringar. Allt annat skulle innebära att vi i slutändan inte kunde driva några skolor med kvalitet. Men vinstmaximering är ingenting vi ägnar oss åt. Vi sätter våra elever i främsta rummet, säger Fredrik Lindgren.

Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.