Om företaget
Jobba hos oss

Om Kunskapsskolan

Kunskapsskolan driver idag 30 grundskolor, sju gymnasier och en resursskola med sammanlagt drygt 14 600 elever. Utbildningen utgår från ett pedagogiskt arbetssätt som ger eleverna en personligt utformad utbildning med målet att nå längre än de själva tror är möjligt.

Vår vision

Kunskapsskolans vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att anta dagens utmaningar och forma morgondagens samhälle.

Vår verksamhetsidé

Kunskapsskolans verksamhetsidé är att erbjuda en utbildning i framkant där eleven, elevens mål och förutsättningar står i centrum. På så sätt blir Kunskapsskolan det naturliga utbildningsvalet. Genom ett gemensamt arbetssätt för en personligt utformad utbildning och ett internationellt nätverk skapar vi samordningsfördelar samt utbyter idéer och erfarenheter.

Våra värderingar

Kunskapsskolans fyra värderingar genomsyrar hela vår verksamhet. Värderingarna är starka var för sig men ska ses som en helhet och tillsammans blir de en tydlig kompass i vardagen.

Det här är Kunskapsskolans värderingar:

  • Vi ser kraften i varje individ
  • Vi når längre tillsammans
  • Vi har höga förväntningar
  • Vi drivs av utveckling

Läs mer om våra värderingar här.

Kunskapsskolan är en friskola

Kunskapsskolan är en fristående skolhuvudman som har haft samma ägare sedan starten. Våra skolor följer de nationella läroplanerna för grund- respektive gymnasieskolan, och svensk skolas övriga styrdokument. Vi har tillstånd att bedriva skola från Skolinspektionen, som också granskar vår verksamhet.

Våra skolor är öppna för alla elever. På grundskolan antar vi elever utifrån kötid och syskonförtur.Våra gymnasieskolor är med i respektive regionalt gymnasieval där antagningen baseras på elevernas grundskolebetyg.

Kunskapsskolan är medlem i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.

Kunskapsskolans verksamhet finansieras helt av offentliga medel via skolpengen.

Kunskapsskolan internationellt

Intresset för Kunskapsskolan är stort runt om i världen. Anledningen är vår pedagogiska modell, där vi ger eleverna en personligt utformad utbildning.

Vi ingår i ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av vårt arbetssätt, The KED Program. Idag omfattar nätverket elever i Sverige, USA, Storbritannien, Saudiarabien, Nederländerna och Indien.

Många av våra skolor samarbetar med systerskolor i andra länder där eleverna deltar i olika utbyten. Vi har även internationella projekt där lärare utbyter pedagogiska erfarenheter.

Läs mer om Kunskapsskolan Education på: kunskapsskolan.com Länk till annan webbplats.

Läs vår årsrapport

I Kunskapsskolans årsrapport kan du läsa om medarbetare och elever, pågående projekt och sådant som har hänt under det senaste året. Men också framtida mål och visioner.

Till årsrapporten

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018