Om företaget
Jobba hos oss

Om Kunskapsskolan

Grundtanken med Kunskapsskolan är att alla elever ska nå längre än de själva tror är möjligt. Hos oss ska du känna dig trygg och inspireras att lära dig saker. Därför är våra lärare alltid närvarande och spenderar mycket tid med våra elever.

Vi tror att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal väl utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. I en miljö där varje elev får vara sig själv skapar vi en skola där du trivs och utvecklas.

Om företaget

Affärsutveckling

Att ständigt utvecklas är en av Kunskapsskolans grundvärderingar. Vi strävar efter att tänja våra gränser, söka nya vägar och på så sätt forma vår framtid.

Vi startade år 2000 med skolor i årskurs 6-9 och för gymnasiet. 2012 utökade vi med årskurs 4 och 5 på ett antal av våra skolor. Inom några år räknar vi med att kunna erbjuda undervisning i årskurs F-3 på några av våra skolor. Vi har också gått från att erbjuda enbart högskoleförberedande program på våra gymnasier till att, från hösten 2016, erbjuda Vård- och omsorgsprogrammet som det första yrkesförberedande programmet.

För oss är samarbeten med näringslivet och andra aktörer i det omgivande samhället viktiga. Vi har sedan vi startade år 2000 genomfört flera framgångsrika samarbetsprojekt och utbildningar tillsammans med bland annat Aleris.

Ekonomi

För att möjliggöra investeringar i Kunskapsskolans verksamhet och ha en buffert mot sämre tider, är ett av vår övergripande mål att långsiktigt generera en vinst efter skatt på 5-7 procent.

Metodiskt kvalitetsarbete
Genom noggrant och metodiskt kvalitetsarbete säkerställer vi att leverera en skola av högsta klass och därigenom öka efterfrågan och beläggningen på våra skolor. Vi är varsamma ekonomiskt och söker en balans mellan löpande kostnader och investeringar i kvalitetshöjande projekt.

Ett positivt ekonomiskt resultat åstadkommer vi också genom att dra fördel av vår storlek vid inköp av IT-utveckling mm. och genom en centraliserad administration, vilket frigör tid för undervisning i skolorna. Vi har också ett nära samarbete mellan våra skolor när det gäller verksamhets­planering och utveckling av vårt undervisnings­material.

En förutsättning för stabilitet
Verksamheten finansieras med kommunal skolpeng genom föräldrar och elever som väljer våra skolor. Vi får inte ta ut några elevavgifter eftersom fristående skolor, precis som kommunala skolor, ska vara helt avgiftsfria.

Att Kunskapsskolan går med vinst är en förutsättning för stabilitet, utveckling och kvalitet i skolan. Det är också ett krav från Skolinspektionen, att vi kan visa att varje ny skola kommer att gå med vinst - annars får man inget tillstånd. Vinst är därför både nödvändigt och önskvärt. Under Kunskapsskolans första fem verksamhetsår uppgick de totala intäkterna till 839 mkr och den samlade förlusten till 103 mkr.

Investeringar i verksamheten
Därefter har lönsamheten successivt förbättrats. Fram till och med 2016 uppgår de totala intäkterna till 10,4 mdr kronor och det samlade överskottet till 243 mkr.

Hittills har vinstmarginalen alltså varit 2,3% dvs 2 kronor och 30 öre på varje intjänad hundralapp.

Vinsten har hittills "överförts i ny räkning" dvs återförts till verksamheten för investeringar i läromedel, IT och nya skolor och har inte delats ut till ägarna. Som en svensk koncern betalar Kunskapsskolan skatt i Sverige.

Text

Pil vänster
Pil höger
Stäng ikon

Text

Kunskapsskolan internationellt

Intresset för Kunskapsskolan är stort runt om i världen. Anledningen är vår pedagogiska modell, där vi ger eleverna en personligt utformad utbildning.

Vi ingår i ett internationell nätverk av skolor med omkring 25 000 elever som följer hela eller delar av vårt arbetssätt, the KED Program. Idag omfattar nätverket elever i Sverige, USA, Storbritannien, Saudiarabien, Holland och Indien.

Många av våra skolor samarbetar med systerskolor i andra länder över exempelvis Skype. Här lär eleverna sig mycket om skillnader och likheter mellan olika kulturer, men också om samarbete. Vi har även internationella projekt där lärare utbyter pedagogiska erfarenheter.

Läs mer om Kunskapsskolan Education på: kunskapsskolan.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya skolor

Att starta en skola är en process som tar flera år. För oss är det därför viktigt att tidigt etablera kontakter med berörda kommuner för att ett gott samarbete och en konstruktiv dialog. Vi etablerar oss främst i kommuner med befolkningstillväxt där vi kan vara en del i att erbjuda utbildningsplatser för nya elever.

Inför ansökan om etableringstillstånd gör vi en marknadsundersökning på de aktuella orterna för att få veta hur stort intresset för en Kunskapsskola är bland elever och föräldrar.

Vill du ha mer information om våra nyetableringar eller har lokaler som du tror att vi kan vara intresserade av så kontakta oss gärna på info@kunskapsskolan.se

Text

Pil vänster
Pil höger
Stäng ikon

Text

Bibbi Hedström,
NO-lärare i Enköping


”Det bästa med att vara lärare på Kunskapsskolan är att kunna hjälpa eleverna med sina studier och sin planering under det personliga handledningssamtalet varje vecka, men också att stötta eleverna så att de kan nå sina mål och lite längre.”

Stina Myringer-Karlsson,
pedagogik- och utvecklingschef

”Eftersom vår administration till stor del är samordnad behöver rektorerna inte uppfinna hjulet varje gång. De kan fokusera på att höja den pedagogiska kvaliteten och skapa nära kontakt med elever och föräldrar.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.