Om företaget
Jobba hos oss

Fakta om friskolor

Den nationella läroplanen
För att få driva en friskola måste man ha tillstånd från staten. Det är Skolinspektionen som fattar beslut om sådana tillstånd.

För att få tillstånd måste friskolan bland annat följa den nationella läroplanen och förmedla kunskaper, precis som i den kommunala skolan. Eleverna i friskolor måste också delta i de nationella proven i svenska, engelska och matematik etcetera. Friskolor har samma betygssystem som används i kommunala skolor.

Fakta om friskolor

En friskola är öppen för alla

Kösystem

En friskola är öppen för alla.

Friskolor måste vara öppna för alla elever. Det innebär att elever tas in utifrån de antagningspricper de har angett i sin tillståndsansökan till skolinspektionen. Det är vanligtvis genom en kö som styrs av anmälningsdatumet. Dessutom får en friskola ge förtur till elever som har ett eller flera syskon i skolan.

Friskolornas Riksförbund

Arbetar i linje med etiska riktlinjer.

Kunskapsskolan är medlem i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Precis som kommunala skolor finansieras fristående skolor helt av offentliga medel och får inte ta ut elevavgifter. Alla elever har rätt och möjlighet att via ett aktivt val gå i en fristående skola. Fristående skolor finns inom förskolan, fritidshem, på grund- och gymnasienivå och som särskola och gymnasiesärskola.

Alla elever i Sverige har en skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har behov av särskilt stöd.

Text

Pil vänster
Pil höger
Stäng ikon

Text

Skolpengen

Skolpengen finansierar verksamheten.

Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är genom skolpengen som alla skolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som alltså varierar mellan olika kommuner.

Skolskjuts

Kommunen kan frivilligt erbjuda skolskjuts.

En elev som väljer att gå i en friskola eller väljer en annan kommunal skola än den som kommunen tilldelat, har inte laglig rätt till skolskjuts. Däremot kan kommunen frivilligt erbjuda skolskjuts till elever som väljer en friskola och som har lång resväg till skolan.

Besök gärna Friskolornas Riksförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ytterligare information om friskolor.

Text

Pil vänster
Pil höger
Stäng ikon

Text

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.