Om företaget
Jobba hos oss

Statistik om Kunskapsskolan

Sedan 1 september 2020 publicerar Skolverket inte längre statistik om Sveriges skolor. Kunskapsskolan har därför valt att själva publicera statistik på huvudmanna- och skolnivå.

Alla uppgifter före 1 september 2020 är hämtade från Skolverkets statistikdatabas. På huvudmannanivån för Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor finns data från det senaste rapporteringstillfället på samtliga områden som Skolverket redovisat. På skolnivå finns uppgifter om betyg årskurs 9, salsa, elever och medarbetare.

Ny statistik kommer att publiceras efterhand den blir klar, och i den mån det är möjligt. Kunskapsskolan har inte själva bakdata om elever, exempelvis utländsk bakgrund eller föräldrarnas utbildningsnivå. Publicering av sådana uppgifter förutsätter att Skolverket tillhandahåller det.

Vid frågor om Kunskapsskolans statistik, kontakta kvalitetssamordnare Christian Andersson, christian.andersson@kunskapsskolan.se

Statistik om grundskolorna

Här har vi samlat statistik om Kunskapsskolan på huvudmanna- och skolnivå.

Statistik om gymnasierna

Här har vi samlat statistik om Kunskapsgymnasiet på huvudmanna- och skolnivå.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.