MENY

Om företaget

Världen är i ständig förändring. Många av de jobb som våra barn och ungdomar kommer att arbeta med finns inte ens idag. Vad behöver de då lära sig för att stå starka i denna föränderliga värld? Vi tror att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal väl utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång.

En skola som anpassar sig efter eleven
Alla människor är dessutom olika och lär på olika sätt. Det är grunden för vår syn på elever och det har varit utgångspunkten när de olika delarna i vår pedagogik arbetats fram.

Därför har vi skapat en skola som anpassar sig efter eleven istället för tvärtom och där både kunskaper och förmågor står i fokus.

Delar kunskap och erfarenheter
Våra skolor tillämpar ett gemensamt arbetssätt. Det gör att vi kan dela kunskap och erfarenheter mellan skolorna och på så sätt uppnå en hög kvalitet i såväl pedagogik som hur vi organiserar arbetet. Precis som vi jobbar aktivt och medvetet med mål för våra elever, följer vi upp vår verksamhet utifrån fyra övergripande mål.

Dessa mål guidar oss i arbetet att skapa en skola av högsta kvalitet:

 • Höga studieresultat.
 • Sveriges mest nöjda elever och föräldrar.
 • Sveriges bästa och mest nöjda medarbetare.
 • Sund ekonomi.

Kunskapsskolan i siffror

 • 29 grundskolor
 • 7 gymnasier
 • 1 200 medarbetare
 • 13 000 elever
 • 120 förstelärare
 • 260 poäng i genomsnittligt meritvärde på grundskolorna (juni 2017, rikssnitt 224 inkl elever med okänd bakgrund)
 • 15,2 i genomsnittligt betygspoäng på gymnasiernas Samhällsprogram (juni 2016, rikssnitt 14,7)
 • 15,6 poäng på Naturvetenskapsprogrammet (juni 2016, rikssnitt 16,0)
 • 15,1 poäng på Ekonomiprogrammet (juni 2016, rikssnitt 15,0)
 • 1 100 mkr i omsättning (årsredovisning för 2016)
 • 51 mkr i rörelseresultat (årsredovisning för 2016)
Vanliga frågor

Vad är det som är speciellt med Kunskaps­skolan/Kunskaps­gymnasiet?

Det är framförallt två saker. Dels att alla elever behöver olika saker i skolan istället för samma saker och därför har vi organiserat skolan så att eleverna har viss möjlighet att påverka hur mycket tid de lägger på olika saker i skolan. Dels den nära kontakten mellan lärare och elev som byggs upp genom de personliga
handlednings­­samtalen. Läs mer om vår pedagogiska modell på grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passar ert arbetssätt för alla elever?

Absolut. Vårt arbetssätt innebär att eleven får lära sig att ta eget ansvar och bli självständig. Man behöver inte kunna arbeta självständigt när man börjar hos oss, det är något som eleven tränas i och under resan blir allt duktigare på.

Var finns era skolor?

Här hittar du våra grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter finns längst ner på varje skolas hemsida.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.