Om företaget
Jobba hos oss

 

Kontakta oss

Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse rapporterade.

Vår rapporteringsprocess ger en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande.

Den 17 december 2021 trädde en ny lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Länk till annan webbplats. i kraft.

Visselblåsarlagen kan användas för att informera om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Mer information finns i lagens 1 kapitel, 2 § Länk till annan webbplats.. Vilka som kan rapportera enligt lagen räknas upp i 1 kapitel, 8 § Länk till annan webbplats. (främst anställda men även praktikanter, inhyrd personal och övriga som har motsvarande insyn i verksamheten). Anmälningar enligt denna lag bryter tystnadsplikt i avtal, mer om det står att läsa i lagens 1 kapitel, 6 och 7 § . Länk till annan webbplats. Visslingar som uppfyller de kriterier lagen anger skyddas av lagen.

Kunskapsskolan har valt att använda oss av en webbaserad visselblåsarkanal för att underlätta för den som avser att slå larm. Via den här kanalen är du som rapporterar helt anonym genom hela processen, det finns möjlighet att bifoga dokument, bilder och videoklipp, samt även möjlighet att följa upp ditt ärende.

Hur gör du en anmälan?

Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

Har du klagomål om utbildningen vid skolan gör du en anmälan här Länk till annan webbplats..

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Linn Henriksen, tf. HR-chef, 070-5895945, linn.henriksen@kunskapsskolan.se.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018