En skola med fokus på framtiden

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxen- och företagsutbildningar där individen alltid är utgångspunkten.

Om företaget
Jobba hos oss

Om oss

Kunskapsskolan i Sverige

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och företagsutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

Kännetecknande för utbildningarna är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj och de första skolorna startades år 2000.

Trivsel och utveckling

Kunskapsskolan vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att forma morgondagens samhälle. Hos oss ska alla elever nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där varje elev får vara sig själv skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.

Ett gemensamt arbetssätt

Våra skolor tillämpar ett gemensamt arbetssätt. Det gör att vi kan dela kunskap och erfarenheter mellan skolorna och på så sätt uppnå en hög kvalitet i såväl pedagogik som hur vi organiserar arbetet.

Precis som vi jobbar aktivt och medvetet med mål för våra elever, följer vi upp vår verksamhet utifrån fyra övergripande mål. Dessa mål guidar oss i arbetet att skapa en skola av högsta kvalitet:

 • Höga studieresultat
 • Studiefokuserad miljö
 • Professionell organisation
 • Sund ekonomi

Aktuellt


 • Nyhet

  Slopade friskoleköer kan öka segregationen

  Kunskapsskolan har skrivit en debattartikel som handlar om varför köer till friskolor inte bör förbjudas. Vd Fredrik Lindgren berättar här om Kunskapsskolans uppfattning i frågan. Läs mer

 • Nyhet

  Ny rapport: Kunskapsskolans elever utvecklas mer än genomsnittet

  Forskare har undersökt det så kallade förädlingsvärdet för Kunskapsskolan jämfört andra skolor. Läs mer

 • Nyhet

  ”Vi bidrar till att bredda utbildningsmöjligheterna i Saudiarabien”

  Styrelseordförande Cecilia Carnefeldt berättar om samarbetet med de lokala aktörer som driver skolan Nun Academy i Saudiarabien. Läs mer

 • Nyhet

  20 år av kunskap: Om Kunskapsskolans utveckling

  Läs jubileumsmagasinet där vi berättar om åren som gått, verksamheten idag och hur vi ser på framtiden. Läs mer

 • Nyhet

  Cecilia Carnefeldt: ”Jag har världens bästa jobb”

  Styrelseordförande Cecilia Carnefeldt blickar tillbaka på företagets historia - en berättelse om 20 år av kunskap - och siar om framtiden. Läs mer

 • Nyhet

  ”Elevsynen stämde överens med min egen”

  Före detta grundskolechefen Kerstin Wirstedt berättar om vad som gjorde att hon stannade inom Kunskapsskolan ända fram till pensionen. Läs mer

Kunskapsskolan i siffror

14 100

Elever

1 500

Medarbetare

28

Grundskolor

7

Gymnasieskolor

1

Resursskola

Att sätta upp tydliga mål och ha en kontinuerlig uppföljning av dessa är en viktig del av Kunskapsskolans sätt att arbeta. Det gäller i lika hög grad våra elevers kunskapsutveckling, där vi genom den personliga handledningen sätter upp mål för varje elevs kunskapsutveckling och kontinuerligt följer upp dessa, som utvecklingen av verksamheten som helhet.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen på företagsnivå, på varje skola, varje arbets- och ämneslag samt för varje medarbetare.

258 poäng i genomsnittligt meritvärde åk 9 VT -20

15,1 i genomsnittlig betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram program VT -20

15,6 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram VT -20

15,1 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans ekonomiprogram VT -20

Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hur vi arbetar i Kunskapsskolans årsrapport. PDF

Läs om våra resultat i Kunskapsskolans kvalitetsbilaga.PDF

Jobba på Kunskapsskolan

Vi arbetar för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt.
Vi utmanar och coachar dem för att de ska klara sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Kom och bli en del av oss!

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.