En skola med fokus på framtiden

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor och gymnasier där individen alltid är utgångspunkten.

Om företaget
Jobba hos oss

Om oss

Kunskapsskolan i Sverige

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor och gymnasier under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet.

Kännetecknande för utbildningarna är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj och de första skolorna startades år 2000.

Trivsel och utveckling

Kunskapsskolan vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att forma morgondagens samhälle. Hos oss ska alla elever nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där varje elev får vara sig själv skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.

Ett gemensamt arbetssätt

Våra skolor tillämpar ett gemensamt arbetssätt. Det gör att vi kan dela kunskap och erfarenheter mellan skolorna och på så sätt uppnå en hög kvalitet i såväl pedagogik som hur vi organiserar arbetet.

Precis som vi jobbar aktivt och medvetet med mål för våra elever, följer vi upp vår verksamhet utifrån fyra övergripande mål. Dessa mål guidar oss i arbetet att skapa en skola av högsta kvalitet:

 • Höga studieresultat
 • Studiefokuserad miljö
 • Professionell organisation
 • Sund ekonomi

Aktuellt


 • Nyhet

  Kommunikationschefen har ordet

  Kunskapsskolans kommunikationschef Sofi Klang skriver bland annat om hur vi genom kommunikationen bygger ett förtroende för vår verksamhet. Läs mer

 • Nyhet

  Kunskapsskolans vetenskapliga råd får två nya medlemmar

  ”Det är värdefullt med en föränderlig forskargrupp där perspektiven blir fler och fler”, säger Sebastian Björnhammer på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning. Läs mer

 • Nyhet

  Stabil rektorsgrupp på Kunskapsskolan

  Av 30 grundskolor på Kunskapsskolan har 26 låg eller ingen rektorsomsättning. Läs mer

 • Nyhet

  Tekniklärare Per Westerlind forskar på arbetstid: ”Otroligt inspirerande”

  När teknikläraren Per Westerlind fick ett forskningserbjudande tackade han genast ja. Läs mer

 • Nyhet

  En relationell ledare som hamnade helt rätt

  Att han hamnade i skolvärlden var en tillfällighet. Idag har Dejan Urukalo arbetat på Kunskapsskolan i 22 år och i 19 år som skolledare. Läs mer

 • Nyhet

  Kunskapsskolan Katrineholm utökas med F-3

  "Vi är glada över att kunna erbjuda en personligt utformad utbildning även till de yngsta eleverna", säger Kerstin Wirstedt, Sverigechef på Kunskapsskolan. Läs mer

Kunskapsskolan i siffror

14 600

Elever

1 350

Medarbetare

30

Grundskolor

7

Gymnasieskolor

1

Resursskola

Att sätta upp tydliga mål och ha en kontinuerlig uppföljning av dessa är en viktig del av Kunskapsskolans sätt att arbeta. Det gäller i lika hög grad våra elevers kunskapsutveckling, där vi genom den personliga handledningen sätter upp mål för varje elevs kunskapsutveckling och kontinuerligt följer upp dessa, som utvecklingen av verksamheten som helhet.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen på företagsnivå, på varje skola, varje arbets- och ämneslag samt för varje medarbetare.

253 poäng i genomsnittligt meritvärde åk 9 (2023)

Andel med gymnasieexamen läsåret 22/23, 86 procent (examen)

15,0 i genomsnittlig betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram program (2023)

15,4 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram (2023)

14,9 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans ekonomiprogram (2023)Jobba på Kunskapsskolan

Vi arbetar för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt.
Vi utmanar och coachar dem för att de ska klara sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Kom och bli en del av oss!

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.