En skola med fokus på framtiden

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxen- och företagsutbildningar där individen alltid är utgångspunkten.

Om företaget
Jobba hos oss

Om oss

Kunskapsskolan i Sverige

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och företagsutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

Kännetecknande för utbildningarna är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj och de första skolorna startades år 2000.

Trivsel och utveckling

Kunskapsskolan vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att forma morgondagens samhälle. Hos oss ska alla elever nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där varje elev får vara sig själv skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.

Ett gemensamt arbetssätt

Våra skolor tillämpar ett gemensamt arbetssätt. Det gör att vi kan dela kunskap och erfarenheter mellan skolorna och på så sätt uppnå en hög kvalitet i såväl pedagogik som hur vi organiserar arbetet.

Precis som vi jobbar aktivt och medvetet med mål för våra elever, följer vi upp vår verksamhet utifrån fyra övergripande mål. Dessa mål guidar oss i arbetet att skapa en skola av högsta kvalitet:

 • Höga studieresultat
 • Studiefokuserad miljö
 • Professionell organisation
 • Sund ekonomi

Aktuellt


 • Nyhet

  Susanne Nord ny styrelseledamot i Kunskapsskolan

  Med sin gedigna erfarenhet av att leda utbildningsprocesser kommer hon att bidra till Kunskapsskolans kontinuerliga arbete med kvalitetsutveckling. Läs mer

 • Nyhet

  Maria Andrée är ny medlem i Kunskapsskolans vetenskapliga råd

  ”Jag förväntar mig nyfikna och kritiska samtal om undervisning utifrån olika utgångspunkter.” Läs mer

 • Nyhet

  Inspiration och nätverkande på Kunskapsskolans förstelärarkonferens

  Undervisningsutveckling och hållbarhet var temat för årets förstelärarkonferens, där drygt 150 lärare från Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet deltog. Läs mer

 • Nyhet

  Nu är bygget av Kunskapsskolan Motala igång

  Nästa höst öppnar Kunskapsskolan i Motala. Den nya skolan kommer att ligga i en tidigare industrilokal i Luxorområdet, som nu totalrenoveras för att bli en ljus och modern skolbyggnad. "Allt går enligt plan. Det kommer att bli effektfulla lokaler", berättar Marcus Brunberg, etableringsansvarig på Kunskapsskolan. Läs mer

 • Nyhet

  Så kvalitetssäkrar Kunskapsskolan elevernas betyg

  En rättvisande och likvärdig betygssättning är en av skolans huvuduppgifter. Inom Kunskapsskolan finns tydliga strukturer och processer för att kvalitetssäkra betygen. Läs mer

 • Nyhet

  Kunskapsgymnasiet vidareutbildar arbetslagsledare under 2022

  Alla arbetslagsledare inom Kunskapsgymnasiet deltar i en utbildningssatsning med fokus på ledarskap och nätverkande. Utbildningen startade i mars och kommer att sträcka sig över hela året. Läs mer

Kunskapsskolan i siffror

14 600

Elever

1 350

Medarbetare

28

Grundskolor

7

Gymnasieskolor

1

Resursskola

Att sätta upp tydliga mål och ha en kontinuerlig uppföljning av dessa är en viktig del av Kunskapsskolans sätt att arbeta. Det gäller i lika hög grad våra elevers kunskapsutveckling, där vi genom den personliga handledningen sätter upp mål för varje elevs kunskapsutveckling och kontinuerligt följer upp dessa, som utvecklingen av verksamheten som helhet.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen på företagsnivå, på varje skola, varje arbets- och ämneslag samt för varje medarbetare.

255 poäng i genomsnittligt meritvärde åk 9 (2022)

14,4 i genomsnittlig betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram program (2022)

15,4 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram (2022)

14,3 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans ekonomiprogram (2022)

Jobba på Kunskapsskolan

Vi arbetar för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt.
Vi utmanar och coachar dem för att de ska klara sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Kom och bli en del av oss!

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.