En skola med fokus på framtiden

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxen- och företagsutbildningar där individen alltid är utgångspunkten.

Om företaget
Jobba hos oss

Om oss

Kunskapsskolan i Sverige

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och företagsutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

Kännetecknande för utbildningarna är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj och de första skolorna startades år 2000.

Trivsel och utveckling

Kunskapsskolan vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att forma morgondagens samhälle. Hos oss ska alla elever nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där varje elev får vara sig själv skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.

Ett gemensamt arbetssätt

Våra skolor tillämpar ett gemensamt arbetssätt. Det gör att vi kan dela kunskap och erfarenheter mellan skolorna och på så sätt uppnå en hög kvalitet i såväl pedagogik som hur vi organiserar arbetet.

Precis som vi jobbar aktivt och medvetet med mål för våra elever, följer vi upp vår verksamhet utifrån fyra övergripande mål. Dessa mål guidar oss i arbetet att skapa en skola av högsta kvalitet:

 • Höga studieresultat
 • Studiefokuserad miljö
 • Professionell organisation
 • Sund ekonomi

Aktuellt


 • Nyhet

  Så kvalitetssäkrar Kunskapsskolan elevernas betyg

  En rättvisande och likvärdig betygssättning är en av skolans huvuduppgifter. Inom Kunskapsskolan finns tydliga strukturer och processer för att kvalitetssäkra betygen. Läs mer

 • Nyhet

  Kunskapsgymnasiet vidareutbildar arbetslagsledare under 2022

  Alla arbetslagsledare inom Kunskapsgymnasiet deltar i en utbildningssatsning med fokus på ledarskap och nätverkande. Utbildningen startade i mars och kommer att sträcka sig över hela året. Läs mer

 • Nyhet

  Så hjälper läraren Simon Eksmo sina elever med talängslan

  Genom en beprövad metod kan elever som ska prata inför publik minska sin talängslan och lättare klara kunskapskraven. Det menar Simon Eksmo, lärare på Kunskapsgymnasiet Norrköping, som har skrivit en vetenskaplig artikel i ämnet. Läs mer

 • Nyhet

  Rektor sökes: Kan du fylla Patric Fosshammars skor?

  Nu söks en ny rektor till Kunskapsgymnasiet Göteborg, efter att nuvarande bestämt sig för att ta nästa steg i karriären. Är du personen som kan fylla Patric Fosshammars skor? Läs mer

 • Nyhet

  Nya Sverigechefen: ”En bra skolverksamhet sätter eleven i centrum”

  För nästan två år sedan lämnade hon sitt uppdrag som grundskolechef för Kunskapsskolan. Nu är Kerstin Wirstedt tillbaka och tar över rodret efter vd:n Fredrik Lindgren. Läs mer

 • Nyhet

  Kunskapsskolans antagning utan anmärkning

  Kunskapsskolan i Varberg är en av 30 skolor vars antagning har granskats av Skolinspektionen. Läs mer

Kunskapsskolan i siffror

14 500

Elever

1 350

Medarbetare

28

Grundskolor

7

Gymnasieskolor

1

Resursskola

Att sätta upp tydliga mål och ha en kontinuerlig uppföljning av dessa är en viktig del av Kunskapsskolans sätt att arbeta. Det gäller i lika hög grad våra elevers kunskapsutveckling, där vi genom den personliga handledningen sätter upp mål för varje elevs kunskapsutveckling och kontinuerligt följer upp dessa, som utvecklingen av verksamheten som helhet.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen på företagsnivå, på varje skola, varje arbets- och ämneslag samt för varje medarbetare.

258 poäng i genomsnittligt meritvärde åk 9 (2021)

14,0 i genomsnittlig betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram program (2021)

15,4 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram (2021)

14,9 i genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på gymnasieskolans ekonomiprogram (2021)

Jobba på Kunskapsskolan

Vi arbetar för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt.
Vi utmanar och coachar dem för att de ska klara sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Kom och bli en del av oss!

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.